Σύστημα ηλεκτρονικών περιοδικών ΔΠΘ


Δοκιμαστικό Περιοδικό

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Άθληση και Κοινωνία

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες αδημοσίευτες ερευνητικές εργασίες, ή τεκμηριωμένες ανασκοπήσεις. Οι επιστημονικές αυτές εργασίες υποβάλλονται σε σχολαστική διαδικασία κρίσης. Το περιοδικό Άθληση & Κοινωνία εκτός από εργασίες στα ελληνικά με περίληψη και στα αγγλικά, δημοσιεύει εργασίες και στα αγγλικά με αντίστοιχη περίληψη στα ελληνικά.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Τετραμηνιαία Ιατρική Έκδοση της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τριμηνιαία Ιατρική Έκδοση Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή