Ιστορία Περιοδικού

Ιστορικό: Το περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» πρωτοεκδόθηκε το 1990 με πρώτο υπεύθυνο έκδοσης τον Σάββα Τοκμακίδη.

Τεύχη: Από τότε μέχρι σήμερα, το περιοδικό εκδίδεται εξαμηνιαία και έχουν εκδοθεί συνολικά 56 τεύχη. Στα τεύχη αυτά περιλαμβάνονται και ειδικές εκδόσεις. Έτσι το 1995 το 12ο τεύχος ήταν αφιερωμένο στον Ίωνα Ιωαννίδη, το 1996 το 14ο τεύχος στα 100 χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα 1896-Ατλάντα 1996) και το 1999 το 23ο τεύχος στα 30 χρόνια των Βαλκανικών Αγώνων.

Αποστολή: Το περιοδικό «Άθληση και Κοινωνία» απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Δημοσιεύει εργασίες που καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα απ’ όλο το φάσμα της φυσικής αγωγής, της άσκησης και αθλητικής επιστήμης. Αποστολή του περιοδικού είναι να διαδώσει και να κάνει ευρύτερα γνωστές, στον κόσμο της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, πρωτότυπες επιστημονικές έρευνες που έχουν υποστεί σχολαστική διαδικασία κρίσης.