H επίδραση της εφαρμογής μυοπεριτονιακής μάλαξης (foam rolling) της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης

Συγγραφείς

  • Ευριπίδης Νικόλαος Σωτηριάδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ασημένια Γιοφτσίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Παρασκευή Μάλλιου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Αναστασία Μπενέκα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν να βρεθεί αν η μυοπεριτονιακή μάλαξη με foam roller στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, μετά από το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε θα βελτιώσει άμεσα το ενεργητικό εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης στο κυρίαρχο άκρο σε υγιή αντρικό πληθυσμό και αν η επίδραση θα διαρκέσει μέχρι τα 15΄ και 30΄ μετά την παρέμβαση. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 37 υγιείς άνδρες ηλικίας 18 – 50 ετών. Εργαλεία συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο Par-Q and you μεταφρασμένο στα ελληνικά καθώς και το SST (Simple Shoulder Test), η εφαρμογή μέτρησης (iSetSquare) της plaincodeTM που διατίθεται για συσκευές android smartphone καθώς και μια μεζούρα εκατοστόμετρων. Οι συμμετέχοντες είχαν αποχή από οποιοδήποτε είδος προπόνησης για τουλάχιστον 96 ώρες. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν πρίν την παρέμβαση, άμεσα μετά την παρέμβαση,  15΄και 30΄μετά την παρέμβαση. Αξιολογήθηκε το εύρος κίνησης κατά την κίνηση της κάμψης, της απαγωγής, της έξω στροφής, της έξω στροφής από απαγωγή, της στροφής από απαγωγή μόνο για το κυρίαρχο άκρο καθώς και με το τεστ κινητικότητας του ώμου (FMS) και για τα δυο άκρα. Το πρωτόκολλο ήταν 4 σετ των 30΄΄ με 30΄΄ διάλειμμα ρολάρισμα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλική στήλης με foam roller της εταιρείας ‘’triggerpoint™. Η στατιστική ανάλυση επαλαμβανόμενων μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν για το FMS σε όλες τις χρονικές περιόδους μέτρησης, άμεσα και 15’ μετά την παρέμβαση μόνο για την κίνηση της κάμψης, της απαγωγής και της έξω στροφής, ενώ για την κίνηση της έξω στροφής από απαγωγή το εύρος κίνησης αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά μόνο άμεσα μετά την παρέμβαση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η μυοπεριτονιακή μάλαξη με foam roller στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης βελτιώνει άμεσα και για σύντομο χρονικό διάστημα το εύρος κίνησης της άρθρωσης του ώμου.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Ασημένια Γιοφτσίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθήτισμού - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Παρασκευή Μάλλιου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθήτισμού -  Καθηγήτρια

Αναστασία Μπενέκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθήτισμού -  Καθηγήτρια

Αναφορές

Beardsley, C., Škarabot, J. (2015). Effects of Self-Myofascial Release: A Systematic Review. Journal Of Bodywork & Movement Therapies, 19(4), 747-758.

Cheatham, S., Stull, K. (2018). Knowledge of self-myofascial release among allied health students in the United States A descriptive survey. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1-5.

Couture, G., Karlik, D., Glass, S., Hatzel, B. (2015). The effect of foam rolling duration on hamstring range of motion. The Open Orthopaedics Journal, 9, 450-455.

Cruikshank, Τ. (2018). Connective Tissue Health & Myofascial Release. Well Being Journal, 27(2), 16-19.

De La Llave Rincοn, A.Ι., Puentedura E.J., De Las Penas, C.F. (2011). Clinical presentation and manual therapy for upper quadrant musculoskeletal conditions. Journal Of Manual And Manipulative Therapy, 19(4), 201-211.

Gray, J., Grimsby, O. (2012). Interrelationship of the spine, rib cage, and shoulder. Physical Therapy of the Shoulder, 5.

Griefahn, A., Oehlmann, J., Zalpour, C., von Piekartz, H., (2016). Do exercises with the Foam Roller have a short-term impact on the Thoracolumbar fascia? - A randomized controlled trial. Journal of Bodywork & Movement Therapies, doi: 10.1016/j.jbmt.2016.05.011.

Kardouni, J.R., Shaffer, S.W., Pidcoe, P.E., Finucane, S.D., Cheatham, S.A., Michener, L.A. (2015). Immediate changes in pressure pain sensitivity after thoracic spinal manipulative therapy in patients with subacromial impingement syndrome: a randomized controlled study. Manual Therapy, 20, 540-546.

Lopez Minarro, Α., Andujar, P., Garcia, P., Toro, E (2007). A comparison of the spine posture among several sit-and-reach test protocols. Journal of science and medicine in sport, 10, 456-462.

Monteiro, E.R., Vigotsky, A.D., Da Silva Novaes, J., Skarabot, J. (2018). Acute effects of different anterior thigh self-massage on hip range-of-motion in trained men. The International Journal Of Sports Physical Therapy, 13(1), 104-113.

Picavet, HS., Schouten, JS. (2003). Musculoskeletal pain in the Netherlands: prevalences, consequences and risk groups, the DMC(3)-study. Pain, 102, 167–178.

Ranchordas, M.K., Rogerson, D., Soltani, H., Costello, J.T. (2017). Antioxidants for preventing and reducing muscle soreness after exercise. Cochrane Database Of Systematic Reviews, 12(CD009789).

Riley, S., Cote, M., Leger, R., Swanson, B., Tafuto, V., Sizer, P., et al. (2015). Short-term effects of thoracic spinal manipulations and message conveyed by clinicians to patients with musculoskeletal shoulder symptoms: a randomized clinical trial. Journal of Manual and Manipulative Therapy, 23(1), 3-11.

Russell, P., Weld, A., Pearcy, MJ., Hogg, R., Unsworth, A. (1992). Variation in lumbar spine mobility measured over a 24-hour period. Br J Rheum, 31(5), 329-332.

Sabari, JS., Maltzev, I., Lubarsky, D., Liszkay, E., Homel, P. (1998). Goniometric Assessment of Shoulder Range of Motion: Comparison of Testing in Supine and Sitting Positions. Arch Phys Med Rehabil, 79, 647-651.

Se Bastien Roy J., Macdermid, J.C., Woodhouse, L.J. (2009). Measuring shoulder function: a systematic review of four questionnaires. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research), 61(5), 623-632.

Škarabot, J., Beardsley, C., Štirn, I. (2015). Comparing the effects of self-myofascial release with static stretching on ankle range-of-motion in adolescent athletes. Int J Sports Phys Ther, 10(2): 203-212.

Sullivan, K., Silvey, D., Button, D., Behm D. (2013). Roller Massager Application To The Hamstrings Increases Sit And Reach Range Of Motion Within Five To Ten Seconds Without Performance Impairments. The International Journal of Sports Physical Therapy, 8(3), 228-236.

Theisen, C., Van Wagensveld, A., Timmesfeld, N., Efe, T., Heyse, T.J., Fuchs-Winkelmann, S., et al. (2010). Co - occurrence of outlet impingement syndrome of the shoulder and restricted range of motion in the thoracic spine - a prospective study with ultrasound-based motion analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, 11(135).

Thompson, WR. (2016). Worldwide survey of fitness trends for 2017. ACSM’s Health Fitness J, 20(6), 8-17.

Werner, B., Holzgrefe, R., BS, Griffin, J., Lyons, M., Cosgrove, C., Hart, J., et al. (2014). Validation of an innovative method of shoulder range-of-motion measurement using a smartphone clinometer application. Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jse.2014.02.030.

Κίτσιος, Α. (1999). Αθλητική φυσικοθεραπεία. Θεσσαλονίκη: Τσιαρτσιάνης Αθανάσιος.

Μανδρούκας, Κ. (2004). Μυικές διατάσεις. Μέτρηση και προπόνηση της κινητικότητας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μανδρούκας, Κ. (2005). Η λειτουργία των κοιλιακών και των ραχιαίων μυών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, Α. (1989). Η ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-11-22

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σωτηριάδης Ε. Ν., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., & Μπενέκα Α. (2023). H επίδραση της εφαρμογής μυοπεριτονιακής μάλαξης (foam rolling) της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης. Άθληση και Κοινωνία, 1. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/400

Τεύχος

Ενότητα

Υγεία και Άσκηση