Σύγκριση των χωροχρονικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης στην επίθεση των διαγώνιων πετοσφαιριστών και πετοσφαιριστριών υψηλού επιπέδου, ανά αλληλουχία.

Συγγραφείς

  • Καλλιόπη Φρούσιου Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Σωτήριος Δρίκος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού https://orcid.org/0000-0002-8076-1269
  • Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Καρολίνα Μπαρζούκα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και η σύγκριση των χωροχρονικών παραμέτρων της επίθεσης, του είδους του αντίπαλου μπλοκ και της απόδοσης των διαγώνιων πετοσφαιριστών και πετοσφαιριστριών υψηλού επιπέδου, αναφορικά με τις αλληλουχίες. Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 1523 επιθετικές ενέργειες  διαγώνιων αντρών (Α=613) και  γυναικών (Γ=910) από 20 παιχνίδια πετοσφαίρισης (Α = 10, Γ = 10) της τελικής φάσης των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων 2018. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τακτική κλίμακα πέντε επιπέδων και η στατιστική ανάλυση έγινε με  έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 και ακριβή έλεγχοFisher.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άντρες διαγώνιοι στις αλληλουχίες Ι και ΙΙ χρησιμοποίησαν συχνότερα τη ζώνη 1 και το γρήγορο 2ο χρόνο εναντίον ατομικού και τριπλού μπλοκ, ήταν πιο αποτελεσματικοί στην αλληλουχία Ι ενώ στην αλληλουχία ΙΙ πραγματοποίησαν περισσότερα λάθη έναντι των γυναικών. Οι γυναίκες χρησιμοποίησαν συχνότερα τις ζώνες 2 και 6, το 2ο αργό και τον 3ο χρόνο ενώ αντιμετώπισαν συχνότερα διπλό και ημίκλειστο μπλοκ. Στην αλληλουχία ΙΙΙ οι γυναίκες διαγώνιες χρησιμοποίησαν συχνότερα τη ζώνη 2, τον αργό 2ο και τον 3ο χρόνο και αντιμετώπισαν συχνότερα διπλό μπλοκ σε σχέση με τους άνδρες οι οποίοι κάρφωναν συχνότερα από τη ζώνη 1 σε γρήγορο 2ο χρόνο και εναντίον ατομικού ή τριπλού μπλοκ.

Λέξεις κλειδιά: ζώνη επίθεσης, χρόνος επίθεσης, είδος μπλοκ.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Επίκουρος Καθηγητής

Καρολίνα Μπαρζούκα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναφορές

Afonso, J., & Mesquita, I. (2007). Pilot study on attack tempo in women’s volleyball. Portuguese Journal of Sport Science, 7(1), 21–84.

Afonso, J., Mesquita, I., & Palao, J. M. (2005). Relationship between the tempo and zone of spike and the number of blockers against the hitters. International Journal of Volleyball Research, 8(1), 19–23.

Araújo, R. M., Castro, J., Marcelino, R., & Mesquita, I. R. (2011). Relationship between the Opponent Block and the Hitter in Elite Male Volleyball. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 6(4). https://doi.org/10.2202/1559-0410.1216

Barzouka, K. (2018). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to the reception quality. Journal of Physical Education and Sport, 18(5), 2014–2021. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s5299

Barzouka, K., Sotiropoulos, K., Tsavdaroglou, S., & Kosiva, E. (2019). Comparison of elite male and female volleyball setters regarding the time-zone setting choice and their performance per rotation. Εxercise and Society, (63), 26–38.

Bergeles, Niko, Barzouka, K., & Nikolaidou, M. E. (2009). Performance of male and female setters and attackers on Olympic-level volleyball teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(1), 141–148. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868470

Bergeles, Nikos, & Nikolaidou, M. E. (2011). Setter’s performance and attack tempo as determinants of attack efficacy in Olympic-level male volleyball teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 11(3), 535–544. https://doi.org/10.1080/24748668.2011.11868571

Bishop, P., Cureton, K., & Collins, M. (1987). Sex difference in muscular strength in equally-trained men and women. Ergonomics, 30(4), 675–687. https://doi.org/10.1080/00140138708969760

Castro, J., & Mesquita, I. (2008). Estudo das implicações do espaço ofensivo nas características do ataque no Voleibol masculino de elite. Revista Portuguesa Se Ciencias Do Desporto, 8(1), 114–125. Retrieved from http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1645-05232008000100012&lng=en&nrm=iso

Cesar, B., & Mesquita, I. (2006). Characterization of the opposite’s attack in function of the game complex, attack tempo, and attack type: study applied in elite women’s Volleyball. Brazilian Journal of Physical Education and Sport, 20(1), 59–69.

Conti, G., Freire, A., Evangelista, B., Ferreira Pedrosa, G., Ugrinowitsch, H., & Castro, H. (2018). Brazilian high-level men’s volleyball: Characterization of the attack performed by the opposite player. Kinesiology, 50(2). https://doi.org/10.26582/K.50.2.4

Costa, G., Afonso, J., Barbosa, R. V., Coutinho, P., & Mesquita, I. R. (2014). Predictors of attack efficacy and attack type in high-level Brazilian women’s volleyball. Kinesiology, 46(2), 242–248.

Costa, G., Afonso, J., Brant, E., & Mesquita, I. (2012). Differences in game patterns between male and female youth volleyball. Kinesiology, 44(1), 60–66.

Costa, G. C., Caetano, R. C. J., Ferreira, N. N., Junqueira, G., Afonso, J., Plácido Costa, R., & Mesquita, I. (2011). Determinants of attack tactics in youth male elite volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 11(1), 96–104. https://doi.org/10.1080/24748668.2011.11868532

Costa, G. D. C. T., Maia, M. P., Capuzzo, J., Azevedo Nora, F. G. da S., Campos, M. H., Evangelista, B. F. de B., … Ugrinowitsch, H. (2016). Offensive structuring in men’s high-level volleyball: Analysis of the attack zone. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 18(5). https://doi.org/10.5007/1980-0037.2016v18n5p611

Drikos, S., Ntzoufras, I., & Apostolidis, N. (2019). Bayesian Analysis of Skills Importance in World Champions Men’s Volleyball across Ages. International Journal of Computer Science in Sport, 18(1), 24–44. https://doi.org/10.2478/ijcss-2019-0002

Eom, H. J., & Schutz, N. R. (1992). Statistical analysis of Volleyball team performance. Research Quarterly for Exercises and Sport, 63(1), 11–18.

F.I.V.B. (2012). Official Volleyball Rules. Anaheim, CA, CA: 33rd World Congress.

Forthomme, B., Croisier, J.-L., Ciccarone, G., Crielaard, J.-M., & Cloes, M. (2005). Factors correlated with volleyball spike velocity. The American Journal of Sports Medicine, 33(10), 1513–1519. https://doi.org/10.1177/0363546505274935

Grgantov, Z., Jelaska, I., & Suker, D. (2018). Intra and Interzone Differences of Attack and Counterattack Efficiency in Elite Male Volleyball. Journal of Human Kinetics, 65, 205–212.

Kountouris, P., Drikos, S., Aggelonidis, I., Laios, A., & Kyprianou, M. (2015). Evidence for Differences in Men’s and Women’s Volleyball Games Based on Skills Effectiveness in Four Consecutive Olympic Tournaments. Comprehensive Psychology, 4, 30.50.CP.4.9. https://doi.org/10.2466/30.50.CP.4.9

Lima, R., Palao, J. M., Moreira, M., & Clemente, F. M. (2019). Variations of technical actions and efficacy of national teams’ volleyball attackers according to their sex and playing positions. International Journal of Performance Analysis in Sport, 19(4), 491–502. https://doi.org/10.1080/24748668.2019.1625658

Marcelino, R., Afonso, J., Moraes, J. C., & Mesquita, I. (2014). Determinants of attack players in high-level men’s volleyball. Kinesiology, 46(2), 234–241. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak_jezik=194842&show=clanak

Marcelino, R., Sampaio, J. E., & Mesquita, I. M. (2012). Attack and serve performances according to the match period and quality of opposition in elite volleyball matches. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(12), 3385–3391. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182474269

Mesquita, I., & César, B. (2007). Characterisation of the opposite player’s attack from the opposition block characteristics. An applied study in the Athens Olympic games in female volleyball teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 7(2), 13–27.

Millán-Sánchez, A., Morante Rábago, J. C., Espa, A. U., & Ureña-Espá, A. (2017). Differences in the success of the attack between outside and opposite hitters in high level men’s volleyball. Journal of Human Sport and Exercise, 12(2), 251–256. https://doi.org/10.14198/jhse.2017.122.01

Monteiro, R., Mesquita, I., & Marcelino, R. (2009). Relationship between the set outcome and the dig and attack efficacy in elite male Volleyball game. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(3), 294–305. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868486

Palao, J.M., Santos, J. A., & Ureña, A. (2005). Effect of setter’s position on the spike in volleyball. Journal of Human Movement, 48(1), 25–40.

Palao, José M., Manzanares, P., & Valadés, D. (2014). Anthropometric, physical, and age differences by the player position and the performance level in volleyball. Journal of Human Kinetics, 44(1), 223–236. https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0128

Palao, José Manuel, Manzanares, P., & Ortega, E. (2009). Techniques used and efficacy of volleyball skills in relation to gender. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(2), 281–293. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868484

Palao, José Manuel, Santos, J. A., & Ureña, A. (2004). Effect of team level on skill performance in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(2), 50–60. https://doi.org/10.1080/24748668.2004.11868304

Papadimitriou, K., Pashali, E., Sermaki, I., Mellas, S., & Papas, M. (2004). The effect of the opponents’ serve on the offensive actions of Greek setters in volleyball games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(1), 23–33.

Reeser, J., & Bahr, R. (2003). Handbook of Sports Medicine and Science-Volleyball- (J. Reeser & R. Bahr, eds.). Oxford, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.

Sotiropoulos, K., Barzouka, K., Tsavdaroglou, S., & Malousaris, G. (2019). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to the quality of the defence. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 18, 57–68. https://doi.org/10.22190/FUPES190222008S

Tsavdaroglou, S., Sotiropoulos, K., & Barzouka, K. (2018). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to opposing block organization. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18, 2147–2152. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s5325

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-04-09

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Φρούσιου Κ., Δρίκος Σ., Σωτηρόπουλος Κ., & Μπαρζούκα Κ. (2023). Σύγκριση των χωροχρονικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης στην επίθεση των διαγώνιων πετοσφαιριστών και πετοσφαιριστριών υψηλού επιπέδου, ανά αλληλουχία. Άθληση και Κοινωνία, 2. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/414

Τεύχος

Ενότητα

Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων