Ψυχομετρικοί δείκτες της κλίμακας εσωτερικής παρακίνησης σε ένα δείγμα διαδικτυακών φοιτητών Φυσικής Αγωγής

Συγγραφείς

  • Μαρία Γιαννούση Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Γρηγόρης Μασάδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Χαράλαμπος Λιάκος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Δημήτρης Μαρινάκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Νικόλαος Βερναδάκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λέξεις-κλειδιά:

εσωτερική παρακίνηση, εγκυρότητα, αξιοπιστία, φοιτητές, μάθηση από απόσταση

Περίληψη

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μεταφραστεί το αγγλικό ερωτηματολόγιο της εσωτερικής παρακίνησης των McAuley et al. (1991) στα ελληνικά και να προσδιοριστεί η δομική εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης του. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τριακόσιοι είκοσι δύο (n=322) πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι συμμετείχαν σ΄ ένα μάθημα τεχνολογίας από απόσταση. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson χρησιμοποιήθηκε για να διασφαλιστεί ότι όλες οι προτεινόμενες ερωτήσεις σχετίζονταν με τη δομή του ερωτηματολογίου «εσωτερικής παρακίνησης». Η δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου εξετάστηκε με διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory factor analysis), ενώ η εσωτερική συνοχή των παραγόντων που εμφανίστηκαν εξετάστηκε με το συντελεστή α του Cronbach. Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν οι πέντε παράγοντες που προτείνουν οι κατασκευαστές (α. «Ενδιαφέρον-Απόλαυση», β. «Προσπάθεια-Σημασία», γ. «Αντιλαμβανόμενη Επιλογή», δ. «Αντιλαμβανόμενη Επάρκεια», ε. «Πίεση- Ένταση»). Παρόμοια επαληθεύθηκε και η εσωτερική συνοχή της κλίμακας. Τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να υποστηρίξουν ότι το ερωτηματολόγιο «εσωτερικής παρακίνησης» παρουσιάζει την απαραίτητη δομική εγκυρότητα, γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο όργανο για την αξιολόγηση της εσωτερικής παρακίνησης προπτυχιακών φοιτητών Φυσικής Αγωγής που συμμετέχουν σε ένα μάθημα Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή από απόσταση.

Αναφορές

Baron, C. (2018). Surveys and scales in EDI research. In L. A. E. Booysen, R. Bendl, & J. K. Pringle (Eds.), Handbook of research methods on diversity management, equality and inclusion at work. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. (1994). Facilitating internalization: The self - determination theory perspective. Journal of Personality, 62, 119-142.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Filak, V. F. & Sheldon, K. M. (2003). Student Psychological Need Satisfaction and College Teacher-Course Evaluations. Educational Psychology, 23(3), 235-247.

Fonseca, A. M., & Brito, A. P. (2001). Psychometric properties of the Portuguese version of Intrinsic Motivation Inventory (IMIp) in contexts of sports and physical activity. Análise Psicológica, 19, 59-76.

Ghergulescu, I. & Muntean, C. H. (2012). Measurement and Analysis of Learner's Motivation in Game - Based E- Learning. In D. Ifenthaler et al. (Eds.) Assessment in Game - Based Learning: Foundations, Innovations, and Perspectives, pp. 355-378.

Goudas, M., & Biddle, S. (1994). Perceived motivational climate and intrinsic motivation in school physical education classes. European Journal of Psychology of Education, 9(3), 241-250.

Goudas, M., Dermitzaki, I., & Bagiatis, K. (2000). Predictors of students’ intrinsic motivation in school physical education. European Journal of Psychology of Education, 15(3), 271- 280.

Gutiérrez, M., Ruiz, L., & López, E. (2010). Perceptions of motivational climate and teachers’ strategies to sustain discipline as predictors of intrinsic motivation in physical education. The Spanish Journal of Psychology, 13, 597-608.

McAuley E, Duncan TE, Wraith S. (1991). Self-efficacy, perceptions of success, and intrinsic motivation for exercise. Journal of Applied Social Psychology, 21, 139–155.

McAuley, E., & Tammen, V. (1989). The effects of subjective and objective competitive outcomes on intrinsic motivation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11, 84-93.

Oxford, R., Park-Oh, Y., Ito, S., & Sumrall, M. (1993a). Japanese by satellite: Effects of motivation, language learning styles and strategies, gender, course level, and previous language learning experience on Japanese language achievement. Foreign Language Annals, 26(3), 358-371.

Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Σ., Λαζαρίδης, Π., (2013). Σύγκριση κινήτρων μάθησης φοιτητών παραδοσιακής και εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 9(1), 32-46.

Roberts, G. C. (2001). Understanding the dynamics of motivation in physical activity: The influence of achievement goals on motivation process. In G.C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise (pp. 1-50). Champaign, IL: Human Kinetics.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Ryan, R. M., Mims, V., & Koestner, R. (1983). Relation of reward contingency and interpersonal context to intrinsic motivation: A review and test using cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 736-750.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics (7th ed.). Boston, MA: Pearson.

Tsitskari, E., & Kouli, O. (2010). Intrinsic motivation, perception of sport competence, and life-satisfaction of children in a Greek summer sport camp. World Leisure Journal, 52, 279-289.

Vos, N., van der Meijden, H., & Denessen, E. (2011). Effects of constructing versus playing an educational game on student motivation and deep learning strategy use. Computers & Education, 56(1), 127-137.

Zalaquett, C. P. & Wood, R. J. (1997). Evaluating Stress. A Book of Resources. London: The Scarecrow Press.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2020-06-23

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γιαννούση Μ., Μασάδης Γ., Λιάκος Χ., Μαρινάκης Δ., & Βερναδάκης Ν. (2020). Ψυχομετρικοί δείκτες της κλίμακας εσωτερικής παρακίνησης σε ένα δείγμα διαδικτυακών φοιτητών Φυσικής Αγωγής. Άθληση και Κοινωνία, 1, 67–78. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/526

Τεύχος

Ενότητα

Παιδαγωγικά, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία