ΚΛΙΝΙΚΗ, ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΡΜΟΝΙΚΗ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Γ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ, Γ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ, Β. ΤΖΙΓΓΟΥΝΗΣ

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ελέγξει την αξιοπιστία του συνδυασμού της κλινικής εικόνας, των ορμονικών προσδιορισμών, της υπερηχογραφικής απεικόνισης και των λαπαροσκοπικών ευρημάτων στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Erickson G. Hsueh A.J., Quigly ΜΕ and Rabar RW. Functional studies of aromatase activity in human granulosa cells from normal and polycystic ovaries. J. Clin Endocr 49:514 (1979).

Lyciano ΑΑ, Chapler FK and Sherman ΒΜ. Hyperprofactinaemia in PCO. Fertil Steril 41:719 (1984).

Futterweit W. and Krieger DT. Pituitary tumors associated with hyperprolactinaemia and PCO. Fertility and Stenility 31:608 (1979).

Polson DW. Wadsworth J. Adams J. and Franks S. Polycystic ovaries, a common finding in normal women. Lancet 16:870 (1988).

Goldzieher JW and Green JA. The polycystic ovary. Clinical and histotogic features. J Clin Endocr 14:323 (1962).