Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επίδραση της προπόνησης ισχύος στην ισοκινητική ροπή του γόνατος και σε μηχανικές παραμέτρους του κατακόρυφου άλματος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF