Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου H επίδραση της εφαρμογής μυοπεριτονιακής μάλαξης (foam rolling) της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF