Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σύγκριση των χωροχρονικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης στην επίθεση των διαγώνιων πετοσφαιριστών και πετοσφαιριστριών υψηλού επιπέδου, ανά αλληλουχία. Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF