Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου COVID-19, Φυσική Δραστηριότητα, Συμμετοχή σε Προγράμματα Άσκησης και η Σχέση τους με Καταθλιπτικά Συμπτώματα και Ποιότητα Ζωής Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF