Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συχνότητα εμφάνισης πτώσεων και προσδιορισμός προφίλ κινδύνου πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF