Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ψυχομετρικοί δείκτες της κλίμακας εσωτερικής παρακίνησης σε ένα δείγμα διαδικτυακών φοιτητών Φυσικής Αγωγής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF