Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

OJS
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: openjs@xan.duth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

OJS
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: openjs@xan.duth.gr