ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Γ. ΠΑΤΛΑΚΑΣ, Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Περίληψη


Μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνισης αλλεργίας σε 98 άτομα, τα οποία εξετάσθηκαν στο ιατρείο βρογχικού άσθματος του νοσοκομείου. Από αυτά τα άτομα 53 (54,08%) εμφάνισαν αλλεργία σε ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα. Τα πιο συχνά αλλεργιογόνα ήταν τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και η γύρης των αγρωστωδών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Lopez LR, Noriega Υ, Lopez R.: Immediate skin reactivity to common aeroallergens in patients with respiratory allergies. J Allergy clin Immunol 1988, 81:1143-8.

Backman Α.: Skin tests for epidemiologic studies. Allergy 1994, 49(7):493-5.

Baldacci S. et al.: Skin prick tests reactivity to common aeroallergens in relation to total IgE, respiratory symptoms and smoking in a general population sample of north Italy. Allergy 1996, 51(3):149-156.

Bush R.: Aerobiology of pollen and fungal allergens. J. Αll. Clin. Immunol. 1989, 64:1120-4.

Gravensen S.: Fungi as cause of allergic disease. Allergy, 1979, 34:135-154.

Dreborg S., Eninarson R.: The major allergen content of allergenic preparations reflects their biological activity. Allergy 1992, 47:418-423.

Γκιουλέκας Δ.: Η διάγνωση του επαγγελματικού άσθματος. Ελληνική Ιατρική 1986, 52:3-4.

Woolcock Α.: Treatment of asthma in : Busse W., Holgate S.: Asthma and rhinitis. Blackwell Science Cambridge 1995.

Dreborg S.: Skin testing. Allergy 1993, 48:473-475.

Nelsen H.S., Oppenheimer J., Buchmeier Α., Kordash T.R., Freshwater L.L.: Απ assesment of the role of intradermal skin testing in the diagnosis of clinical relevant allergy to timothy grass. J. Αll. Clin. Immunol. 1996, 97:1193-1201.