ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ

Περίληψη


Αποτέλεσμα της προόδου της ιατρικής επιστήμης ήταν η παράταση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό, όμως, είχε σαν συνέπεια τη γρήγορη και προοδευτική αύξηση του αριθμού των υπερηλίκων της γης κατά τη διάρκεια των αιώνων, η οποία έγινε ιδιαίτερα έντονη στον αιώνα μας και πιθανόν θα γίνει εντονότερη στον επόμενο. Ο μέσος όρος ζωής στην αρχαία Ελλάδα ήταν τα 22 χρόνια, ενώ σήμερα έφθασε στα 77. Μοιραία συνέπεια της παράτασης της ζωής είναι το γεγονός ότι, στην πλειοψηφία τους, οι σύγχρονοι άνθρωποι εμφανίζουν άλλοτε άλλου βαθμού γηρασμένο δέρμα. Αυτό συμβαίνει διότι στη διαδικασία της φωτογήρανσης, η οποία είναι αποτέλεσμα της δράσεως της ηλιακής ακτινοβολίας προστίθεται και η διαδικασία της βιολογικής γήρανσης ή χρονογήρανσης, η οποία είναι αποτέλεσμα του χρόνου.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Roelands R: Aging and photoaging, Cosmetic Dermatology, Martin Dunitz 1994, 321:7.8

Balin Ak, Allen RG: Mechanisms of biologic aging. Ιn: Gilchrest ΒΑ, ed, Dermatologic clinics. The aging skin (WB Saunders: Philadelphia 1986) 347-58.

Thivolet G, Nicolas JF: Skin aging and immune competence, Br. J. Dermatol, 1990, 122:77-81.

Kligman ΑΜ: The treatment of photoaged human skin by topical tretinoin, Drugs, 1989, 38:1-8.

Fenske ΝΑ, Clifford LW: Structural and functional changes of normal aging skin, J. Amer. Acad. Dermatol, 1986, 15:571-585.

Gilchrest ΒΑ: Skin aging and photoaging: Αn overview, J. Amer. Acad. Dermatol, 1989, 21:610-613.

Braverman ΙΜ, Fonferko Ε: Studies in cutaneous aging Ι: the elastic fiber network, J. Invest. Dermatol., 1982, 78:434-443.

Schweitzer C: Natural mixed carotenoids provide «inside-outside» sun protection, D.C.L., 1997, 98:40-44.

Walford RL: Immunology and aging, Amer. J. Clinic. Pathol., 1980, 74:247-253.

Τεκνετζης Αγγ.: Η δράση των α-υδροξυοξέων (AHAs) στο γηρασμένο και φωτογηρασμένο δέρμα, Ελληv. Επιθεώρ. Δερματολ. Αφροδ., 1996, 7:214-222.

Αγγελικάκης Γ.: Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών και των αντιοξειδωτικών στην υγεία του ανθρώπου, Πρακτικά Βορειοελλ. Συνεδρ. Αισθ. Διαιτολ., Θεσ/νίκη 1998, 43-48.

Γιαννακουδάκη Α.: Αντιηλιακά, Πρακτικά Βορειοελλ. Συνεδρ. Αισθ. Διαιτολ., Θεσ /νίκη 1998, 35-42.

Κουσκούκης Κ.: Ιατρικής Αισθητική και Κοσμετολογία, Σύγγραμμα 1998.