Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Άθληση και Κοινωνία: Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
69100 Κομοτηνή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Βερναδάκης Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nvernada@phyed.duth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Βερναδάκης Νικόλαος
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nvernada@phyed.duth.gr