Επικοινωνία

Άθληση και Κοινωνία: Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης,
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
69100 Κομοτηνή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Βερναδάκης Νικόλαος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Βερναδάκης Νικόλαος