Άθληση και Κοινωνία

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες αδημοσίευτες ερευνητικές εργασίες, ή τεκμηριωμένες ανασκοπήσεις. Οι επιστημονικές αυτές εργασίες υποβάλλονται σε σχολαστική διαδικασία κρίσης. Το περιοδικό Άθληση & Κοινωνία εκτός από εργασίες στα ελληνικά με περίληψη και στα αγγλικά, δημοσιεύει εργασίες και στα αγγλικά με αντίστοιχη περίληψη στα ελληνικά.

into

Ανακοινώσεις

 

Υποβολή Άρθρου στο περιοδικό Άθληση & Κοινωνία

 
Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις «οδηγίες προς τους Συγγραφείς», και χρησιμοποιώντας το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ» (DOCX: 122Kb).  
Αναρτημένες: 2019-06-20
 

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Άθληση & Κοινωνία

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσίευση ενός άρθρου αποτελεί η καταβολή των εβδομήντα (70) Ευρώ από τους συγγραφείς. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται στο λογαριασμό όψεως της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR76 0172 3530 0053 5300 4519 254) αναγράφοντας ως αιτιολογικό στην κατάθεση "ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ" και το “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ” σας.  
Αναρτημένες: 2019-06-20
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Τόμ. 1 (2022): Τεύχος 69

Πίνακας Περιεχομένων

Παιδαγωγικά, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία

Δημήτρης Μαρινάκης, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαμπαλάκης, Νικόλαος Βερναδάκης, Αγγελική Συροπούλου, Μαρία Γιαννούση
PDF
Δημήτρης Μαρινάκης, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαμπαλάκης, Παναγιώτης Καπίδης, Νικόλαος Βερναδάκης, Αγγελική Συροπούλου, Μαρία Μπλαχάβα, Μαρία Γιαννούση
PDF

Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων

Ιωάννης Αχιλλεόπουλος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Εμμανουήλ Ζαχαράκης, Σωτήριος Δρίκος, Ευάγγελος Μπεκρής, Καρολίνα Μπαρζούκα
PDF
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Σωτήριος Δρίκος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος Νούτσος, Καρολίνα Μπαρζούκα
PDF
Γεωργία Σουρή, Ελένη Ζέτου, Νικόλαος Βερναδάκης, Ευάγγελος Μπεμπέτσος
PDF

Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Αναψυχή

Ελένη Φίλιππος Φιλιππίδου
PDF
Παρασκευή Λούντζη, Ουρανία Ματσούκα, Γεώργιος Κώστα, Ευάγγελος Μπεμπέτσος
PDF