Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Το περιοδικό Άθληση & Κοινωνία, εκτός από εργασίες στα ελληνικά με περίληψη και στα αγγλικά, δημοσιεύει εργασίες και στα αγγλικά, με αντίστοιχη περίληψη στα ελληνικά. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν μέγιστη έκταση έως 6000 λέξεις (μαζί με τους πίνακες, σχήματα ή εικόνες και την ενότητα Βιβλιογραφία), να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις αρχές του περιοδικού σε σελίδα Α4 (21 x 29 cm), σε 1,15 διάστιχο, με περιθώρια 2,54 εκ επάνω-κάτω και 2 εκ δεξιά-αριστερά, τύπο γραμμάτων 12, γραμματοσειρά Times New Roman, πλήρη στοίχιση και σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού. Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις «οδηγίες προς τους Συγγραφείς», και χρησιμοποιώντας το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ (word) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ». Στη συνέχεια, οι εργασίες ελέγχονται από δύο ή περισσότερους κριτές και η αποδοχή τους βασίζεται στη σπουδαιότητα, πρωτοτυπία, αξιοπιστία και εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζουν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι εργασίες που εγκρίνονται, επιστρέφονται ηλεκτρονικά στους συγγραφείς για διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή η εργασία διορθώνεται ανάλογα από τον συγγραφέα και αποστέλλεται για δεύτερη φορά μαζί με νέα επιστολή στον επιμελητή ενότητας η οποία και τον ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τις ενέργειες του συγγραφέα για κάθε ένα από τα σχόλια των κριτών, ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία οδηγιών:

 1. Οδηγίες προς τους Συγγραφείς (PDF: 279Kb).
 2. Τρόπος Γραφής Ιστορικής Μελέτης (PDF: 170Kb).
 3. Πρότυπο Αρχείο Συγγραφείς Άρθρου (DOCX: 122Kb).
 4. Οδηγίες Χρήσης Πρότυπου Αρχείου Συγγραφείς Άρθρου (PDF: 895Kb).
 5. Οδηγίες Εγγραφής στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (MP4: 7,8Mb).
 6. Οδηγίες Υποβολής Άρθρου στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (MP4: 22,5Mb).
 7. Οδηγίες Υποβολής Αναθεωρημένου Άρθρου στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (MP4: 10,7Mb).

Προσοχή: Για να κατεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο οδηγιών πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στο σύστημα με τον λογαριασμό σας.

Παιδαγωγικά, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία

- Φυσική Αγωγή στην Προσχολική & Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
- Φυσική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- Φυσική Δραστηριότητα στην παιδική & εφηβική ηλικία
- Φυσική Δραστηριότητα σε ενήλικες & άτομα τρίτης ηλικίας
- Διαδικτυακές εφαρμογές & Νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή

Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων

Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Κλασσικό αθλητισμός
- Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Αθλήματα Επαφής
- Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Υγρός στίβος
- Προπονητική άλλων Ατομικών Αθλημάτων
- Τεχνολογία & αθλητισμός

Υγεία και Άσκηση

- Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Κακώσεων & Παθήσεων
- Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις
- Εργοφυσιολογία
- Κλινική εργοφυσιολογία - Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς
- Εμβιομηχανική
- Βιοχημεία της άσκησης
- Άσκηση σε άτομα αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Διατροφή και άσκηση/απόδοση/υγεία
- Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Υγεία 

Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων

- Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Κλασσικό αθλητισμός
- Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Αθλήματα Επαφής
- Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων - Υγρός στίβος
- Προπονητική άλλων Ατομικών Αθλημάτων
- Τεχνολογία & αθλητισμός

Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Αναψυχή

- Μάρκετινγκ & Οργάνωση στην Αναψυχή & την Άσκηση για Όλους
- Μάρκετινγκ & Οργάνωση στον Επαγγελματικό Αθλητισμό
- Αθλητικός Τουρισμός
- Αθλητική Αναψυχή & Άσκηση για Όλους 
- Επιστήμες του Χορού

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.