Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Άθληση και Κοινωνία;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Το περιοδικό Άθληση & Κοινωνία, εκτός από εργασίες στα ελληνικά με περίληψη και στα αγγλικά, δημοσιεύει εργασίες και στα αγγλικά, με αντίστοιχη περίληψη στα ελληνικά. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν μέγιστη έκταση έως 6000 λέξεις (μαζί με τους πίνακες, σχήματα ή εικόνες και την ενότητα Βιβλιογραφία), να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις αρχές του περιοδικού σε σελίδα Α4 (21 x 29 cm), σε 1,15 διάστιχο, με περιθώρια 2,54 εκ επάνω-κάτω και 2 εκ δεξιά-αριστερά, τύπο γραμμάτων 12, γραμματοσειρά Times New Roman, πλήρη στοίχιση και σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού. Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις «οδηγίες προς τους Συγγραφείς», και χρησιμοποιώντας το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ (word) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ». Στη συνέχεια, οι εργασίες ελέγχονται από δύο ή περισσότερους κριτές και η αποδοχή τους βασίζεται στη σπουδαιότητα, πρωτοτυπία, αξιοπιστία και εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζουν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι εργασίες που εγκρίνονται, επιστρέφονται ηλεκτρονικά στους συγγραφείς για διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή η εργασία διορθώνεται ανάλογα από τον συγγραφέα και αποστέλλεται για δεύτερη φορά μαζί με νέα επιστολή στον επιμελητή ενότητας η οποία και τον ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τις ενέργειες του συγγραφέα για κάθε ένα από τα σχόλια των κριτών, ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία οδηγιών:

  1. Οδηγίες προς τους Συγγραφείς (PDF: 279Kb).
  2. Τρόπος Γραφής Ιστορικής Μελέτης (PDF: 170Kb).
  3. Πρότυπο Αρχείο Συγγραφείς Άρθρου (DOCX: 122Kb).
  4. Οδηγίες Χρήσης Πρότυπου Αρχείου Συγγραφείς Άρθρου (PDF: 895Kb).
  5. Οδηγίες Εγγραφής στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (PDF: 257Kb), (MP4: 2Mb),
  6. Οδηγίες Υποβολής Άρθρου στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (PDF: 854Kb).
  7. Οδηγίες Υποβολής Αναθεωρημένου Άρθρου στο Περιοδικό ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (PDF: 544Kb).

Προσοχή: Για να κατεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο οδηγιών πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στο σύστημα με τον λογαριασμό σας.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι Συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν στους παρακάτω όρους:

α. Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.

β. Οι Συγγραφείς μπορούν να συνάπτουν ξεχωριστές, και πρόσθετες συμβάσεις και συμφωνίες για την μη αποκλειστική διανομή της εργασίας όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό (π.χ. κατάθεση σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και την αναφοράς της πρώτης δημοσίευσης σε αυτό το περιοδικό.

γ. Το περιοδικό επιτρέπει και ενθαρρύνει τους Συγγραφείς να καταθέτουν τις εργασίες τους μέσω διαδικτύου (π.χ. σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή στους προσωπικές τους ιστοσελίδες) πριν και μετά από τις διαδικασίες της δημοσίευσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων καθώς επίσης και σε γρηγορότερη και μεγαλύτερη χρήση και ευρετηρίαση της δημοσιευμένης εργασίας