Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

Νικόλαος Βερναδάκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ευάγγελος Αλμπανίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Επιμελητές Ενότητας

Νικόλαος Βερναδάκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ευάγγελος Αλμπανίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Βασιλική Δέρρη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ελένη Δούδα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ελένη Ζέτου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ουρανία Ματσούκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Επιμελητές Σελιδοποίησης

Ουρανία Ματσούκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Δημήτριος Γουλιμάρης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Επιμελητές Κειμένων

Ευάγγελος Αλμπανίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Βασιλική Δέρρη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ελένη Ζέτου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Επιμελητές Τυπογραφικού Δοκιμίου

Ουρανία Ματσούκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Δημήτριος Γουλιμάρης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα