Αφαίρεση εργασίας από το περιοδικό «Άθληση και Κοινωνία»

Η εργασία, υπό τον τίτλο «Η συμβολή του παπουτσιού δύναμης ως συμπλήρωμα ενός προγράμματος δρομικών και αλτικών ασκήσεων διάρκειας 12 εβδομάδων στη βελτίωση του κάθετου άλματος των καλαθοσφαιριστών/τριων» που δημοσιεύθηκε το έτος 2001 στο τεύχος 27, σελ. 44-53 του περιοδικού αφαιρείται από αυτό και δεν αποτελεί μέρος του, διότι η εργασία δεν ήταν αδημοσίευτη και πρωτότυπη»

Ο υπεύθυνος σύνταξης

Vernadakis N.

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 69100 Κομοτηνή
E-mail: nvernada@phyed.duth.gr