Η επίδραση ενός πρωτοκόλλου μυϊκής ενδυνάμωσης με ιμάντες TRX και πλειομετρικής προπόνησης στην αλτική ικανότητα ερασιτεχνών αθλητριών πετοσφαίρισης

Συγγραφείς

  • Κωνσταντίνος Γκούντας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Αθανάσιος Κασαμπαλής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ελένη Δούδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Σάββας Τοκμακίδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός πρωτοκόλλου μυϊκής ενδυνάμωσης με ιμάντες TRX και πλειομετρικής προπόνησης στην αλτική ικανότητα ερασιτεχνών αθλητριών πετοσφαίρισης. Στη μελέτη συμμετείχαν τριάντα δύο αθλήτριες πετοσφαίρισης ερασιτεχνικού επιπέδου (n=32), ηλικίας 24.5±4.2 ετών, οι οποίες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ισάριθμες ομάδες: την πειραματική ομάδα (n=16) και την ομάδα ελέγχου (n=16). Οι αθλήτριες της πειραματικής ομάδας (Ο-TRX) συμμετείχαν σε ένα πρωτόκολλο προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης με ιμάντες TRX, διάρκειας 8 εβδομάδων ενώ η ομάδα ελέγχου (ΟΕ) εκτελούσε προπόνηση πετοσφαίρισης γηπέδου. Μετά τις 8 εβδομάδες η πειραματική ομάδα συνέχισε με ένα πρωτόκολλο πλειομετρικής προπόνησης διάρκειας 8 εβδομάδων και ακολούθησε ενεργητική ανάπαυλα 4 εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της αλτικής ικανότητας στην έναρξη, μετά από 8, 16 και 20 εβδομάδες, σε 6 δοκιμασίες αλμάτων: άλμα από ημικάθισμα με τα χέρια στη μεσολαβή, άλμα από ημικάθισμα με αντίθετη κίνηση και τα χέρια στην μεσολαβή, άλμα από ημικάθισμα με αντίθετη κίνηση και τα χέρια ελεύθερα, άλμα βάθους από 40cm, άλμα μπλοκ, άλμα πραγματοποίησης επίθεσης με βηματισμούς. Διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση των επιδόσεων σε όλες τις δοκιμασίες για την Ο-TRX (p<.001) ως αποτέλεσμα της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης. Μετά το πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης οι επιδόσεις στις αλτικές δοκιμασίες βελτιώθηκαν περαιτέρω, παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την έναρξη του προγράμματος (p<.001). Οι επιδόσεις της  Ο-TRX παρουσίασαν μια μικρή μείωση μετά την ενεργητική ανάπαυλα (0,5%-1,1%), σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, παρέμειναν ωστόσο σημαντικά υψηλότερες, συγκριτικά με τις αρχικές επιδόσεις. Οι επιδόσεις της ΟΕ δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ των μετρήσεων. Συμπερασματικά, η προπόνηση με ιμάντες, σε συνδυασμό με πλειομετρικές ασκήσεις, είναι ικανή να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην αλτική ικανότητα ερασιτεχνών αθλητριών πετοσφαίρισης. Επομένως, ασκήσεις με ιμάντες μπορούν να ενσωματωθούν στην προπονητική διαδικασία, στα πλαίσια της διαφοροποίησης των προπονητικών ερεθισμάτων. Επιπλέον, η κυκλική προπόνηση με σταθμούς πλειομετρικών ασκήσεων προκαλεί προπονητικό ερέθισμα ικανό να επιφέρει περαιτέρω θετικές προσαρμογές στην αλτικότητα των αθλητριών. Τέλος, η πλειοψηφία των προσαρμογών στην αλτική ικανότητα διατηρούνται στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, εφόσον το πρόγραμμα ενεργητικής ανάπαυλας εμπεριέχει ασκήσεις αλτικότητας.

Αναφορές

Adams, K., O’Shea, J.P., O’Shea, K.L., & Climstein, M. (1992). The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-plyometric training on power production. Journal of Applied Sport Science Research, 6(1), 36-41.

American College of Sports Medicine (2009). Position Stand: progression models in resistance training for healthy adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(3), 687-708.

Anderson, K. & Behm, D.G. (2004). Maintenance of EMG activity and loss of force output with instability. Journal of Strength and Conditioning Research, 18, 637-640.

Anderson, K. & Behm, D.G. (2005). The impact of instability resistance training on balance and stability. Sports Medicine, 35(1), 43-53.

Cowley, P.M., Swensen, T., & Sforzo, G.A. (2007). Efficacy of instability resistance training. International Journal of Sports Medicine, 28, 829-835.

Cronin, J.B., McNair P.J., & Marshall R.N. (2002). Is velocity-specific strength training important in improving functional performance? Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 42 (3), 267-273.

Danelly B.D., Otey, S.C., Croy, T., Harrison, B., Rynders, C.A., Hertel J.N., & Weltman A. (2011). The effectiveness of traditional and sling exercise strength training in women. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(2), 464-471.

Drinkwater, E., Pritchett, E., & Behm, D.G. (2007) Effect of instability and resistance on unintentional squat lifting kinetics. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2, 400-413.

Duthie, G.M., Young, W.B., & Aitken, D.A. (2002). The acute effects of heavy loads on jump squat performance: an evaluation of the complex and contrast methods of power development. Journal of Strength and Conditioning Research, 16(4), 530-538.

Ebben, W.P. & Watts, P.B. (1998). A Review of Combined Weight Training and Plyometric Training modes: Complex training. Strength and Conditioning, 20 (5), 18-27.

Fathi, A., Hammami, R., Moran, J., Borji, R., Sahli, S. & Rebai, H. (2018). Effect of A 16 Week Combined Strength and Plyometric Training Program Followed by A Detraining Period on Athletic Performance in Pubertal Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, doi: 10.1519/JSC.0000000000002461 [Epub ahead of print].

Fatouros, I.G., Jamurtas, A.Z., Leontsini, D., Taxildaris, K., Aggelousis, N., et al. (2000). Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jumping performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 470-476.

Fleck, S.J. & Kraemer, WJ. (1997). Designing resistance training programs (2nd ed). Champaign (IL): Human Kinetics Books.

Fry, Α. (2004). The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Medicine, 34 (10), 663-679.

Gabriel, D., Kamen, G., & Frost, G. (2006). Neural adaptations to resistive exercise. Sports Medicine, 36 (2), 133-149.

Gjinovci, B., Idrizovic, K., Uljevic, O., & Sekulic, D. (2017). Plyometric Training Improves Sprinting, Jumping and Throwing Capacities of High Level Female Volleyball Players Better Than Skill-Based Conditioning. Journal of Sports Science and Medicine, 16 (4), 527-535.

Häkkinen K., Alén M., & Komi, P.V. (1985). Changes in isometric force- and relaxation-time, electromyographic and muscle fibre characteristics of human skeletal muscle during strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica, 125 (4), 573-585.

Harris, G.N., Stone, M.H., O' Bryant, H.S., Proulx, C.M., & Johnson, R.L. (2000). Short-Term Performance Effects of High Power, High Force, or Combined Weight-Training Methods. Journal of Strength and Conditioning Research, 14 (1), 14-20.

Jones, P. & Lees A. (2003). A biomechanical analysis of the acute effects of complex training using lower limb exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 17 (4), 694-700.

Kornecki, S. & Zschorlich, V. (1994) The nature of stabilizing functions of skeletal muscles. Journal of Biomechanics, 27, 215-225.

Kraemer, W.J. & Ratamess, N.A. (2004). Fundamentals of Resistance Training: Progression and Exercise Prescription. Medicine & Science in Sport and Exercise, 36 (4), 674-688.

Markovic, G. & Mikulic, P. (2010). Neuro-Muscoskeletal and performance adaptations to lower extremity plyometric training. Sports Μedicine, 40(10), 859-895.

Markovic, G., Jukic, I., Milanovic, D., & Metikos D. (2007). Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 543-549.

Marques, M.C. & González-Badillo, J.J. (2006). In-season resistance training and detraining in professional team handball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 20 (3), 563-571.

Maté-Muñoz, J.L., Antón Monroy, A.J., Jiménez, P.J., & Garnacho-Castaño, M.V. (2014). Effects of Instability Versus Traditional Resistance Training on Strength, Power and Velocity in Untrained Men. Journal of Sports Science and Medicine, 13 (3), 460-468.

Mihalik J.P., Libby, J.J., Battaglini, C.L., & McMurray, R.G. (2008) Comparing short-term complex and compound training programs on vertical jump height and power output. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(1), 47-53.

Newton, R.U. & Kraemer, W.J. (1994). Developing Explosive Muscular Power: Implications for a Mixed Methods Training Strategy. Strength and Conditioning, 16 (5), 20-31.

Pedersen, J.L.S., Kirkesola, G., Magnussen, R., & Seiler, S. (2006). Sling exercise training improves balance, kicking velocity and torso stabilization strength in elite soccer players. Medicine & Science in Sports and Exercise, 38, 243.

Pereira, A., Costa, A.M., Santos, P., Figueiredo, T., & João P.V. (2015). Training strategy of explosive strength in young female volleyball players. Medicina (Kaunas), 51(2), 126-131.

Prokopy, M.P., Ingersoll, C.D., Nordenschild, E., Katch, F.I., Gaesser, G.A., et al. (2008). Closed-kinetic chain upper-body trainings improves throwing performance of NCAA division I softball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1790-1798.

Singh, H., Kumar, S., Rathi, A., & Sherawat, A. (2015). Effects of Six-Week Plyometrics on Vertical Jumping Ability of Volleyball Players. Research Journal of Physical Education Sciences, 3(4), 1-4.

Sousa, A.C., Marinho, D.A., Gil, M.H., Izquierdo, M., Rodriguez-Rosell, D., et al. (2018). Concurrent training followed by detraining: does the resistance training intensity matter? Journal of Strength and Conditioning Research, 32(3), 632-642.

Sparkes, R. & Behm, D.G. (2010). Training adaptations associated with an 8-week instability resistance training program with recreationally active individuals. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(7), 1931-1941.

Stojanović, E., Ristić, V., McMaster, D.T., & Milanović, Z. (2017). Effect of Plyometric Training on Vertical Jump Performance in Female Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 47 (5), 975-986.

Thorstensson, A. (1977). Observations on strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica, 100(4), 491-493.

Toumi, H., Best, T.M., Martin, A., & Poumarat, G. (2004). Muscle plasticity after weight and combined (weight + jump) training. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36 (9), 1580-1588.

Verkhoshansky, Y. & Tatyan, V. (1973). Speed-strength preparation of future champions. Logkaya Atletika, 2, 2-13

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-11-22

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γκούντας Κ., Κασαμπαλής Α., Δούδα Ε., & Τοκμακίδης Σ. (2023). Η επίδραση ενός πρωτοκόλλου μυϊκής ενδυνάμωσης με ιμάντες TRX και πλειομετρικής προπόνησης στην αλτική ικανότητα ερασιτεχνών αθλητριών πετοσφαίρισης. Άθληση και Κοινωνία, 1. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/406

Τεύχος

Ενότητα

Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων