Απόψεις και προτάσεις γυναικών ασκούμενων με χρόνιο πόνο στη σπονδυλική στήλη σχετικά με τα μαγνητοσκοπημένα προγράμματα άσκησης μετά την εμπειρία συμμετοχής σε διαδικτυακές προπονήσεις: πιλοτική μελέτη

Συγγραφείς

  • Κατερίνα Δασκαλάκη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Μάνος Στεφανάκης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Παρασκευή Μάλλιου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λέξεις-κλειδιά:

μαγνητοσκοπημένα προγράμματα άσκησης, άσκηση στο σπίτι, άσκηση μέσω διαδικτύου, χρόνιος πόνος στον αυχένα, χρόνιος πόνος στη μέση

Περίληψη

Ο χρόνιος πόνος στον αυχένα (ΧΠΑ) και ο χρόνιος πόνος στη μέση (ΧΠΜ) αποτελούν σοβαρά προβλήματα υγείας που εμφανίζουν αυξητική τάση διεθνώς. Παρόλο που η άσκηση προτείνεται σταθερά  ως βασικός τρόπος αντιμετώπισης, πολλοί ασθενείς αναφέρουν αρκετά εμπόδια ως προς τη συμμετοχή τους, ακόμη και σε προγράμματα που έχουν συνταγογραφηθεί να εκτελούνται στο σπίτι ή είναι διαδικτυακά.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις γυναικών με ΧΠΑ και ΧΠΜ σχετικά με τα διαδικτυακά προγράμματα άσκησης και να καταγραφούν οι προτάσεις τους για την ενδεχόμενη βελτίωσή τους. 10 γυναίκες οι οποίες είχαν ολοκληρώσει 18 μαγνητοσκοπημένες μισάωρες συνεδρίες μυοπεριτονιακής προπόνησης (3 φορές/εβδομάδα για 6 εβδομάδες σε ώρα της επιλογής τους) συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις. Στοιχεία που αξιολογήθηκαν θετικά ήταν η μικρή διάρκεια των προπονήσεων, η δυνατότητα να ασκηθούν σε ώρα της επιλογής τους, ο έμμεσος έλεγχος της συνέπειάς τους από τη γυμνάστρια, η ασφάλεια που ένιωθαν λόγω βατών ασκήσεων και αναλυτικών οδηγιών, και η προσλαμβανόμενη ωφέλεια και αποτελεσματικότητα του προγράμματος (μείωση του πόνου, βελτίωση καθημερινότητας). Τα περισσότερα αρνητικά στοιχεία που επισημάνθηκαν σχετίζονταν με τη φύση του ίδιου του προγράμματος (διαδικτυακό πρόγραμμα άσκησης άνευ επιτήρησης, έλλειψη διαδραστικότητας) και δεν επιδέχονται βελτίωσης στο αυστηρό πλαίσιο αυτού του τύπου προγράμματος.

Αναφορές

Beinart, N. A., Goodchild, C. E., Weinman, J. A., Ayis, S., & Godfrey, E. L. (2013). Individual and intervention-related factors associated with adherence to home exercise in chronic low back pain: A systematic review. Spine Journal, 13(12), 1940–1950. DOI: 10.1016/j.spinee.2013.08.027

Ben Mansour, K., Palazzo, C., Dorner, V., Poiradeau, S., Ville, I., Kadri, A., & Klinger, E. (2017). How new technologies can support patients adherence to home-based exercises? 2017 International Conference on Virtual Rehabilitation, (ICVR), 1-2. DOI: 10.1109/ICVR.2017.8007492

Boutevillain, L., Dupeyron, A., Rouch, C., Richard, E., & Coudeyre, E. (2017). Facilitators and barriers to physical activity in people with chronic low back pain: A qualitative study. PLoS ONE, 12(7), 1–16. DOI: 10.1371/journal.pone.0179826

Brouwer, W., Kroeze, W., Crutzen, R., De Nooijer, J., De Vries, N. K., Brug, J., & Oenema, A. (2011). Which intervention characteristics are related to more exposure to internet-delivered healthy lifestyle promotion interventions? A systematic review. Journal of Medical Internet Research, 13(1), 1–19. DOI: 10.2196/jmir.1639

Brouwer, W., Oenema, A., Crutzen, R., De Nooijer, J., De Vries, N. K., & Brug, J. (2008). An exploration of factors related to dissemination of and exposure to internet-delivered behavior change interventions aimed at adults: A Delphi study approach. Journal of Medical Internet Research, 10(2). DOI: 10.2196/jmir.956

Cranen, K., Drossaert, C. H. C., Brinkman, E. S., Braakman-Jansen, A. L. M., Ijzerman, M. J., & Vollenbroek-Hutten, M. M. R. (2012). An exploration of chronic pain patients’ perceptions of home telerehabilitation services. Health Expectations, 15(4), 339–350. DOI: 10.1111/j.1369-7625.2011.00668.x

Δασκαλάκη, Κ. (2021). Άσκηση με τεχνικές των παραστατικών τεχνών και θεραπευτική άσκηση για τη λειτουργική διαχείριση του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου στη σπονδυλική στήλη: συγκριτική μελέτη. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. DOI: 10.12681/eadd/49460

Δασκαλάκη Κ., Γιοφτσίδου Α., Μπεμπέτσος Ε., Μπενέκα Α., & Μάλλιου Π. (2019). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας (διαδικτύου και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας) για την αυτοδιαχείριση του μυοσκελετικού πόνου στη μέση και τον αυχένα μέσω της άσκησης -ανασκόπηση. 2ο Διεθνές Συνέδριο στην ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων, Κομοτηνή, Ελλάδα, 8-9 Νοεμβρίου 2019.

Daskalaki, K., Papadimitriou, K., Gioftsidou, A., Mamoukari P., Beneka, A., & Malliou, P. (2022) Views and Perceptions of Gym Members on Live-Stream Fitness Classes. Sport Science International Scientific Journal of Kinesiology, 15 (2), 30-36.

Daskalaki, K., Beneka, A., & Malliou, P. (2021). Tips on how to prepare and lead a live-streaming exercise program in one-sided free platforms. ACSM’ s Health and Fitness Journal, 25 (4), 25-28. DOI: 10.1249/FIT.0000000000000687

De Zoete, R.M.J., Armfield, N.R., McAuley, J.H., Chen, K., & Sterling, M. (2021). Comparative effectiveness of physical exercise interventions for chronic non-specific neck pain: a systematic review with network meta-analysis of 40 randomised controlled trials, British Journal of Sports Medicin, 55:730-742. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102664

Dean, S. G., Smith, J. A., Payne, S., & Weinman, J. (2005). Managing time: An interpretative phenomenological analysis of patients’ and physiotherapists’ perceptions of adherence to therapeutic exercise for low back pain. Disability and Rehabilitation, 27(11), 625–636. DOI: 10.1080/0963820500030449

Del Pozo-Cruz, B., del Pozo-Cruz, J., Adsuar, J.C, Parraca, J.A., & Gusi, N. (2013). Reanalysis of a tailored web-based exercise programme for office workers with sub-acute low back pain: assessing the stage of change in behaviour. Psychology, health & medicine, 18(6), 687-97. DOI: 10.1080/13548506.2013.765019

Del Pozo-Cruz, B., Adsuar, J. C., Parraca, J., del Pozo-Cruz, J., Moreno, A., & Gusi, N. (2012a). A Web-Based Intervention to Improve and Prevent Low Back Pain Among Office Workers: A Randomized Controlled Trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 42(10), 831–D6. DOI: 10.2519/jospt.2012.3980

Del Pozo-Cruz, B., Gusi, N., Del Pozo-Cruz, J., Adsuar, J. C., Hernandez-Mocholí, M., & Parraca, J. A. (2012b). Clinical effects of a nine-month web-based intervention in subacute non-specific low back pain patients: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 27(1), 28–39. DOI: 10.1177/0269215512444632

Del Pozo-Cruz, B., Parraca, J.A., del Pozo-Cruz, J., Adsuar, J.C., Hill, J.C., & Gusi, N. (2012c). An occupational, internet-based intervention to prevent chronicity in subacute lower back pain: a randomised controlled trial. J Rehabil Med, 44, 581–7. DOI: 10.2340/16501977-0988

Escolar-Reina, P., Medina-Mirapeix, F., Gascán-Cánovas, J. J., Montilla-Herrador, J., Jimeno-Serrano, F. J., De Oliveira Sousa, S. L., del Baño-Aledo, E., & Lomas-Vega, R. (2010). How do care-provider and home exercise program characteristics affect patient adherence in chronic neck and back pain: a qualitative study. BMC Health Services Research, 10: 60. DOI: 10.1186/1472-6963-10-60

George, S. Z., Fritz, J. M., Silfies, S. P., Schneider, M. J., Beneciuk, J. M., Lentz, T.A., Gilliam, J.R., Hendren, S., & Norman, K. S. (2021). Interventions for the Management of Acute and Chronic Low Back Pain: Revision 2021. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 51:11, CPG1-CPG60. DOI: 10.2519/jospt.2021.0304

Hurwitz, E. L., Randhawa, K., Yu, H., Côté, P., & Haldeman, S. (2018). The Global Spine Care Initiative: a summary of the global burden of low back and neck pain studies. European Spine Journal, 27(6), 796-801. DOI: 10.1007/s00586-017-5432-9

Krein, S. L., Kadri, R., Hughes, M., Kerr, E. A., Piette, J. D., Holleman, R., Kim, H. M., & Richardson, C. R. (2013). Pedometer-based internet-mediated intervention for adults with chronic low back pain: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 15(8), e181. DOI: 10.2196/jmir.2605

Kusmaryono, I., Wijayanti, D., Maharani, H.R (2022). Number of response options, reliability, validity, and potential bias in the use of the likert scale education and social science research: a literature review. Int J Educ Methodol, 8(4):625-637. DOI: 10.12973/ijem.8.4.625

Lee, J. H., Lee, M. Y., Lim, T. H., Kim, T. Y., Kim, S. M., Suh, D. W., Lee, S. C., & Yoon, B. C. (2017). Effectiveness of an application-based neck exercise as a pain management tool for office workers with chronic neck pain and functional disability: A pilot randomized trial. European Journal of Integrative Medicine, 12(April), 87–92. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2017.04.012

Liddle, S. D., Baxter, G. D, & Gracey, J. H. (2009). Physiotherapists' use of advice and exercise for the management of chronic low back pain: A national survey, Manual Therapy, 14 (2), 189-196. https://doi.org/10.1016/j.math.2008.01.012

Marshall, Γ. (2005). The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection,

Radiography, 11 (2): 131-136. https://doi.org/10.1016/j.radi.2004.09.002.

Mathy, C., Cedraschi, C., Broonen, J.-P., Azzi, A., Henrotin, Y. (2015). Volition and low back pain: When patients talk. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 58 (6): 326-331. DOI: 10.1016/j.rehab.2015.10.005

Medina-Mirapeix, F., Escolar-Reina, P., Gascón-Cánovas, J. J., Montilla-Herrador, J., & Collins, S. M. (2009a). Personal characteristics influencing patients’ adherence to home exercise during chronic pain: A qualitative study. Journal of Rehabilitation Medicine, 41(5), 347–352. DOI: 10.2340/16501977-0338

Medina-Mirapeix, F., Escolar-Reina, P., Gascán-Cnovas, J. J., Montilla-Herrador, J., Jimeno-Serrano, F. J., & Collins, S. M. (2009b). Predictive factors of adherence to frequency and duration components in home exercise programs for neck and low back pain: An observational study. BMC Musculoskeletal Disorders, 10, 155. DOI: 10.1186/1471-2474-10-155

Newman-Beinart, N. A., Norton, S., Dowling, D., Gavriloff, D., Vari, C., Weinman, J. A., & Godfrey, E. L. (2017). The development and initial psychometric evaluation of a measure assessing adherence to prescribed exercise: the Exercise Adherence Rating Scale (EARS). Physiotherapy (United Kingdom), 103(2), 180–185. DOI: 10.1016/j.physio.2016.11.001

OECD, European Observatory on Health Systems and Policies (2017). State of Health in the EU Greece: Country Health Profile 2017. https://doi.org/10.1787/9789264283404-en

Palazzo, C., Klinger, E., Dorner, V., Kadri, A., Thierry, O., Boumenir, Y., Martin, W., Poiraudeu, S., & Ville, I. (2016). Barriers to home-based exercise program adherence with chronic low back pain: Patient expectations regarding new technologies. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 59(2), 107–113. DOI: 10.1016/j.rehab.2016.01.009

Schweier, R., Romppel, M., Richter, C., & Grande, G. (2016). Dissemination strategies and adherence predictors for web-based interventions-how efficient are patient education sessions and email reminders? Health Education Research, 31(3), 384–394. DOI: 10.1093/her/cyw019

Sihawong, R., Sitthipornvorakul, E., Paksaichol, A. & Janwantanakul, P, (2016). Predictors for chronic neck and low back pain in office workers: a 1-year prospective cohort study, Journal of Occupational Health, 58, 16–24. DOI: 10.1539/joh.15-0168-OA

Suni J. H., Rinne, M., Tokola, K., Vasankari, T. (2017). Effectiveness of a standardised exercise programme for recurrent neck and low back pain: a multicentre, randomised, two-arm, parallel group trial across 34 fitness clubs in Finland. BMJ Open Sport & Exercise Medicine; 3(1):e000233. DOI: 10.1136/bmjsem-2017-000233

Taherdoost, H. (2019). What Is the Best Response Scale for Survey and Questionnaire Design; Review of Different Lengths of Rating Scale / Attitude Scale / Likert Scale. International Journal of Academic Research in Management, 8 (1): 1-10. https://ssrn.com/abstract=3588604

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-02-12

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Δασκαλάκη Κ., Στεφανάκης Μ., & Μάλλιου Π. (2024). Απόψεις και προτάσεις γυναικών ασκούμενων με χρόνιο πόνο στη σπονδυλική στήλη σχετικά με τα μαγνητοσκοπημένα προγράμματα άσκησης μετά την εμπειρία συμμετοχής σε διαδικτυακές προπονήσεις: πιλοτική μελέτη. Άθληση και Κοινωνία, 3, 67–79. ανακτήθηκε από http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/ExSoc/article/view/524

Τεύχος

Ενότητα

Υγεία και Άσκηση