Απόδοση και επιλογή χωρο-χρονικής μεταβίβασης ανδρών και γυναικών πασαδόρων υψηλού επιπέδου πετοσφαίρισης ανά περιστροφή

Καρολίνα Γεωργογεράσιμος Μπαρζούκα, Ειρήνη Γεώργιος Κόσσυβα, Σταυρούλα Τσαβδάρογλου, Κωσταντίνος Σωτηρόπουλος

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση και αξιολόγηση της χωρο-χρονικής τακτικής των ανδρών και γυναικών πασαδόρων ανά περιστροφή σε αγώνες πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Tριμελής ομάδα έμπειρων προπονητών κατέγραψε και αξιολόγησε τις ενέργειες των ανδρών (Α) και των γυναικών (Γ) πασαδόρων από 20 βιντεοσκοπημένα παιχνίδια πετοσφαίρισης (Α = 10, Γ = 10) υψηλού επιπέδου από την τελική φάση του World League του 2017. Ο υπολογισμός των αναλογιών και των συχνοτήτων πραγματοποιήθηκε με τη στατιστική μέθοδο του πίνακα διπλής εισόδου 6x6 και 6x4. Το κριτήριο z χρησιμοποιήθηκε για να συγκριθούν οι αναλογίες και οι συχνότητες της κατανομής των μεταβιβάσεων και για τα δύο φύλα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, συνολικά οι άντρες πασαδόροι προτίμησαν να μεταβιβάσουν την μπάλα στη ζώνη 6 όταν βρίσκονταν στις πίσω περιστροφές του γηπέδου, συχνότερα από τις γυναίκες, οι οποίες μεταβίβασαν την μπάλα συχνότερα τη ζώνη 2. Επίσης οι άνδρες χρησιμοποίησαν περισσότερο το γρήγορο 2ο χρόνο μεταβίβασης σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες χρησιμοποίησαν περισσότερο τον αργό 2ο και τον 3ο. Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ανδρών και γυναικών πασαδόρων ως προς την ποιότητα της μεταβίβασης. Οι άνδρες πασαδόροι στις περιστροφές 1, 2, 5 και 6 είχαν ποιοτικότερες μεταβιβάσεις (βαθμίδος 4) σε σχέση με τις γυναίκες. Ενώ στην περιστροφή 4 είχαν τις περισσότερες μέτριες μεταβιβάσεις σε σχέση με τις γυναίκες. Οι γυναίκες πασαδόροι είχαν τις περισσότερες μέτριες μεταβιβάσεις στις περιστροφές 1, 3, 5 και 6 σε σχέση με τους άνδρες. Συμπερασματικά, οι άνδρες πασαδόροι ήταν πιο ποιοτικοί στη μεταβίβαση της μπάλας τους, γιατί προτίμησαν τη ζώνη 6, κυρίως όταν βρίσκονταν στις πίσω περιστροφές και έπαιξαν σε γρηγορότερο χρόνο σε σχέση με τις γυναίκες.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Afonso, J., & Mesquita, I. (2007). Pilot study on attack tempo in women’s volleyball. Portuguese Journal of Sport Science, 7(1), 21-84.

Afonso, J., & Mesquita, I. (2011). Determinants of block cohesiveness and attack efficacy in high-level women’s volleyball. European Journal of Sport Science, 11(1), 69-75.

Afonso, J., Mesquita, I., & Palao, J. M. (2005). The relationship between spike tempo and zone on the number of blockersin a variety of men’s national team game phases. International Journal of Volleyball Research, 8(1), 19-23.

Afonso, J., Mesquita, I., Marcelino, R., & Silva, J. A. (2010). Analysis of the setter’s tactical action in high performance women’s volleyball. Kinesiology, 42(1), 82-89.

Amasay, T. (2008). Static blockjump techniques in volleyball: Upright versus squat starting position. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(4), 1242-1248.

Baacke, H. (1994). The particular features of volleyball and consequences for training. International Volley Tech. 2, 9-20.

Barzouka, Κ., Nikolaidou, M. E., Malousaris, G., & Bergeles, N. (2006). Performance excellence of male setters and attackers in Complex I and II on volleyball teams in the 2004 Olympic Games. International Journal of Volleyball Research, 9, 19-24.

Beal, D. (1989). Basic Team System and Tactics. In FIVB (Ed.), Coaches Manual I (pp. 333-356). Lausanne. FIVB.

Bergeles, N., & Nikolaidou, M. E. (2011). Setter’s performance and attack tempo as determinants of attack efficacy in Olympic-level male volleyball teams. International Journal of performance Analysis in Sport, 11, 535-544.

Bergeles, N., Barzouka, K., & Nikolaidou, M. (2009). Performance of male and female setters and attackers on Olympic – level Volleyball teams. International Journal of Performance Analysis of Sport, 9, 141-148.

Bishop P., Cureton, K. & Collins, M. (1987). Sex difference in muscular strength in equally-trained men and women. Ergonomics, 30, 675-687.

Buscà, B., & Febrer, J. (2012). Temporal fight between the middle blocker and the setter in high level volleyball. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12(46), 313-327.

Castro, J., & Mesquita, I. (2008). Implications of offensive spacing in elite male volleyball attack characteristics. Portuguese Journal of Sport Sciences, 8(1), 114-125.

Castro, J., Souza, A., & Mesquita, I. (2011). Attack efficacy in volleyball: Elite male teams. Perceptual and Motor Skills, 113(2), 395-408.

César, B., & Mesquita, I. (2006). Characterization of the opposite player in function of game complex, attack tempo, and attack effectiveness: Research conducted in elite women’s volleyball. Brazilian Journal of Physical Education and Sport, 20(1), 59-69.

Costa, G., Ferreira, N., Junqueira, G., Afonso, J., & Mesquita, I. (2011). Determinants of attack tactics in youth male elite volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 11(1), 96-104.

Costa, G., Mesquita, I., Greco, P., Ferreira, N., & Moraes, J. (2010). Study of tactical determinants of attack efficacy in young female volleyball players of high performance level in side-out and transition pedagogical representations. Portuguese Journal of Sport Sciences, 10(2), 33-46.

Costa, G. C., Afonso, J., Brant, E., Mesquita, I. (2012). Differences in game patterns between male and female youth volleyball. Kinesiology, 44(1), 60-66.

Eom, H. J., & Schutz, R. W. (1992). Statistical analyses of volleyball team performance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 11-18.

Fröhner, B. (1988). Voleibol. Juegos para el entrenamiento. Buenos Aires. Stadium.

Grgantov, Z., Jelaska, I., Dragutin, Š. (2018). Intra and interzone differences of attack and counterattack efficiency in elite male volleyball. Journal of Human Kinetics, Ahead of print, DOI: 10.2478/hukin-2018-0028.

Hippolyte, R. (1997). Setting: from the mechanics to the art. Dark Horse Publishing.

João, P. V., Leite, N., Mesquita, I., & Sampaio, J. (2010). Sex differences in discriminative power of volleyball game-related statistics. Perceptual and motor skills, 111(3), 893-900. doi:10.2466/05.11.25.PMS.111.6.893-900.

João, P.V., Mesquita, I., Sampaio, J., & Moutinho, C. (2006). Comparative analysis between libero and priority receivers on the offensive organization, from the serve reception on the volleyball game. Portuguese Journal of Sport Sciences, 6(3), 318-328.

Marcelino, R., Afonso, J., Moraes, J., & Mesquita, I. (2014). Determinants of Attack Players in High-Level Men’s Volleyball. Kinesiology, 46(2), 234-41.

Marcelino, R., Mesquita, I., & Sampaio, J. (2011). Effects of quality of opposition and match status on technical and tactical performances in elite volleyball. Journal of Sports Sciences, 29(7), 733-741.

Marcelino, R., Sampaio, J., & Mesquita, I. (2012). Attack and serve performances according to the match period and quality of opposition in elite volleyball matches. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(12), 3385-3391.

Marelic, N., Resetar, T., and Jankovic, V. (2004). Discriminant analysis of the sets won and the sets lost by one team in A1 Italian Volleyball League – A case study. Kinesiology 36, 1:75- 82.

Mesquita, I., & César, B. (2007). Characterisation of the opposite player’s attack from the opposition block characteristics. An applied study in the Athens Olympic games in female volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 7(2), 13-27.

Mesquita, I., & Graca, A. (2002). Probing the strategic knowledge of an elite volleyball setter: A case study. International Journal of Volleyball Research, 5(1), 13–17.

Palao, J.M.& Ahrabi-Fard, I. (2011). Side – out Success in Relation to Setter’s Position on Court in Women’s College Volleyball. International Journal of Applied Sports Sciences, 23(1), 155-167.

Palao, J. M., Manzanares, P., & Ortega, E. (2009). Techniques used and efficacy of volleyball skills in relation to gender. International Journal of Performance Analysis of Sport, 9, 281-293.

Palao, J. M., Santos, J. A. & Urena, A.Y. (2004). Effect of team level on skill performance in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4, 50-60.

Palao, J. M., Santos, J. A., & Urena, A. (2005). Effect of setter's position on the spike in volleyball. Journal of Human Movement Studies, 48(1), 25-40.

Papadimitriou, K., Pashali, E., Sermaki, I., Mellas, S., & Papas, M. (2004). The effect of the opponents’ serve on the offensive actions of Greek setters in volleyball games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4, 23-33.

Quiroga, M.E., García-Manso, J.M., Rodríguez-Ruiz, D., Sarmiento, S., De Saa, Y., Moreno, M.P. (2010). Relation between in-game role and service characteristics in elite women's volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, 10(19), 2316-2321.

Rocha, C. M., & Barbanti, V. J. (2004). An analysis of the factors influencing the attack in high-level male volleyball. Brazilian Journal of Physical Education and Sports, 18(4), 303-314.

Rocha, C. M., & Barbanti, V. J. (2006). An analysis of the confrontations in the first sequence of game actions in Brazilian volleyball. Journal of Human Movement Studies, 50, 259-272.

Santos, J. A. (1992). Estudio de las variaciones en el rendimiento de equipos de voleibol de elite a través de la información obtenida mediante un sistema estadístico informatizado [Study of variations in performance of elite volleyball teams through information obtained by computerized statistical system]. Dissertation. Granada University.

Schmidt, A. R. (1991). Motor Learning and Performance: from principles to practice. Ελληνική έκδοση Αθλότυπο, 1993, σελ.34.

Selinger, A. and Ackermann-Blount, J. (1986). Arie Selinger’s power volleyball. New York: St. Martin Press.

Silva, M., Lacerda, D., & João, P.V. (2013). Match analysis of discrimination skills according to the setter attack zone position in high level volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13(2), 452-460.

Silva, M., Lacerda, D., Joao, P.V. (2014). Match analysis of discrimination skills according to the setter defence zone position in high level volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(2), 463-72.

Tsivika, M., & Papadopoulou, S. (2008). Evaluation of the Technical and Tactical Offensive Elements of the Men’s European Volleyball Championship. Physical Training, 1, 1-16.

Zetou, E., Moustakidis, A., Tsigilis, N., & Komninakidou, A. (2006). Playing characteristics of men’s Olympic Volleyball teams in complex II. International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(1), 172-1776.
Copyright (c) 2019 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού