Χωροχρονική ανάλυση της μεταβίβασης νεανίδων πασαδόρων πετοσφαιριστριών ανά περιστροφή και αλληλουχία

Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Σωτήριος Δρίκος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος Νούτσος, Καρολίνα Μπαρζούκα

Περίληψη


Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η τακτική της ανάπτυξης των νεανίδων πασαδόρων ως προς τις χωροχρονικές ιδιότητες της μεταβίβασης καθώς και η απόδοση αυτών, σε σχέση με τις αλληλουχίες Ι και ΙΙ ανά περιστροφή. Για τις ανάγκες της εργασίας βιντεοσκοπήθηκαν 24 αγώνες πετοσφαίρισης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016. Για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων χρησιμοποιήθηκε η τακτική κλίμακα 5 επιπέδων των Eom & Schutz (1992). Ο έλεγχος για την ενδοατομική και διατομική αξιοπιστία της ερευνήτριας έγινε με τον σταθμισμένο δείκτη Κ Cohen, υποδεικνύοντας πολύ υψηλή συνέπεια στη διαδικασία αξιολόγησης. Για τη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε α) ο έλεγχος ανεξαρτησίας και ομοιογένειας μεταξύ των μεταβλητών μέσω του chi-square test και του ακριβούς ελέγχου του Fisher, όταν το αναμενόμενο πλήθος τιμών ανά κελί ήταν μικρότερο από 5, β) επιπλέον εξετάστηκε η ισότητα των ποσοστών της απόδοσης. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS για Windows, έκδοση 23.0 και Statgraphics v.5.1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πασαδόροι ανεξαρτήτως αλληλουχίας επέλεξαν κυρίως τη μεταβίβαση στο αριστερό τμήμα του γηπέδου σε 3ο χρόνο ως επιλογή ασφάλειας. Συγκεκριμένα ανεξαρτήτως αλληλουχίας επέλεξαν κυρίως τη μεταβίβαση στη ζώνη 4, σε 3ο χρόνο, ενώ η ποιότητα των μεταβιβάσεων τους ήταν μέτρια έως καλή. Παράλληλα, επέλεξαν τη μεταβίβαση σε 1ο χρόνο στην αλληλουχία 1 και σε 3ο χρόνο στην αλληλουχία 2.Τα αποτελέσματα της εργασίας θα δώσουν χρήσιμες κατευθύνσεις στους προπονητές της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας όσον αφορά τη δημιουργία κατάλληλων προπονητικών προγραμμάτων για την ατομική βελτίωση των παικτριών και κατ’ επέκταση της ομάδας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Afonso, J., Mesquita, I. M. R., Marcelino, R., & Silva, J. A. (2010). Analysis of the setter’s tactical action in high performance women’s volleyball. Kinesiology, 42(1), 82–89.

Altman, D. G. (1991). Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall.

Araújo, R., Castro, J., Marcelino, R., & Mesquita, I. M. R. (2011). Relationship between the Opponent Block and the Hitter in Elite Male Volleyball. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 6(4), 1–12. https://doi.org/10.2202/1559-0410.1216

Barzouka, K. (2018). Comparison of elite male and female volleyball setters regarding the time-zone setting choice and their performance in Complex I. Exercise & Society, 62, 63–75.

Barzouka, K., Sotiropoulos, K., Tsavdaroglou, S., & Kosiva, E. (2019). Comparison of elite male and female volleyball setters regarding the time-zone setting choice and their performance per rotation. Εxercise and Society, 63, 26–38.

Bergeles, N., Barzouka, K., & Nikolaidou, M. E. (2009). Performance of male and female setters and attackers on Olympic-level volleyball teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(9), 141–148. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868470

Buscà, B., & Febrer, Y. (2012). Temporal fight between the middle blocker and the setter in high level Volleyball. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Fisica y Del Deporte, 12(46), 313–327.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Costa, G. D. C. T., Afonso, J., Brant, E., & Mesquita, I. M. R. (2012). Differences in game patterns between male and female youth volleyball. Kinesiology, 44(1), 60–66.

Drikos, S., Ntzoufras, I., & Apostolidis, N. (2019). Bayesian Analysis of Skills Importance in World Champions Men’s Volleyball across Ages. International Journal of Computer Science in Sport, 18(1), 24–44. https://doi.org/10.2478/ijcss-2019-0002

Eom, H. J., & Schutz, N. R. (1992). Transition playing team performance of volleyball: A log linear analysis. Research Quarterly for Exercises and Sport, 63(3), 261–269.

Gónzález-Silva, J., Domínguez, A. M., Fernández-Echeverría, C., Suarez, M. C., & Arroyo, M. P. M. (2016). Characteristics of the set in volleyball, in formative stages, in set win and lost. Retos, 30.

Inkinen, V., Häyrinen, M., & Linnamo, V. (2013). Technical and tactical analysis of women’s volleyball. Biomedical Human Kinetics, 5(1), 43–50. https://doi.org/10.2478/bhk-2013-0007

Loureiro, M., Hurst, M., Valongo, B., Nikolaidis, P., Laporta, L., & Afonso, J. (2017). A comprehensive mapping of high-level men’s volleyball gameplay through social network analysis: Analysing serve, side-out, side-out transition and transition. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 6(2), 35–41. https://doi.org/10.26773/mjssm.2017.09.005

Malousaris, G., Bergeles, N., Barzouka, K., Bayios, I., Nassis, G., & Koskolou, M. (2008). Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(3), 337–344. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.11.008

Marcelino, R., Sampaio, J. E., & Mesquita, I. M. R. (2012). Attack and serve performances according to the match period and quality of opposition in elite volleyball matches. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(12), 3385–3391. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182474269

Mesquita, I. M. R., Manso, F. D., & Palao, J. M. (2007). Defensive Participation and Efficacy of the Libero in Volleyball. Journal of Human Movement Studies, 52(2), 95–108.

Michalopoulos, G., Sotiropoulos, K., Drikos, S., Barzouka, K., & Angelonidis, Y. (2020). Spatiotemporal analysis of setting per game complex and team rotation in junior volleyball. Trends in Sport Sciences, 27(3), 141–148. https://doi.org/10.23829/TSS.2020.27.3-4

Millán-Sánchez, A., Morante Rábago, J. C., & Ureña-Espá, A. (2017). Differences in the success of the attack between outside and opposite hitters in high level men’s volleyball. Journal of Human Sport and Exercise, 12(2), 251–256. https://doi.org/10.14198/jhse.2017.122.01

Monteiro, R., Mesquita, I. M. R., & Marcelino, R. (2009). Relationship between the set outcome and the dig and attack efficacy in elite male Volleyball game. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(3), 294–305. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868486

Palao, J. M., Manzanares, P., & Ortega, E. (2009). Techniques used and efficacy of volleyball skills in relation to gender. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(2), 281–293. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868484

Palao, J. M., Santos, J. A., & Ureña, A. (2004). Effect of team level on skill performance in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(2), 50–60. https://doi.org/10.1080/24748668.2004.11868304

Papadimitriou, K., Pashali, E., Sermaki, I., Mellas, S., & Papas, M. (2004). The effect of the opponents’ serve on the offensive actions of Greek setters in volleyball games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(1), 23–33.

Reeser, J., & Bahr, R. (2003). Handbook of Sports Medicine and Science-Volleyball-. John Wiley and Sons Ltd.

Robinson, G., & O’Donoghue, P. (2007). A weighted kappa statistic for reliability testing in performance analysis of sport. International Journal of Performance Analysis in Sport, 7(1), 12–19. https://doi.org/10.1080/24748668.2007.11868383

Santos, J. A. (1992). Study of variations in performance of elite volleyball teams through information obtained by computerized statistical system. Granada University.

Silva, M., Lacerda, D., & Joao, P. . (2013). Match analysis of discrimination skills according to the setter attack zone position in high level volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13(2), 452–460.

Silva, M., Sattler, T., Lacerda, D., & João, P. V. (2016). Match analysis according to the performance of team rotations in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 16(3). https://doi.org/10.1080/24748668.2016.11868949

Sotiropoulos, K., Barzouka, K., Tsavdaroglou, S., & Malousaris, G. (2019). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to the quality of the defence. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 18, 57–68. https://doi.org/10.22190/FUPES190222008S

Sotiropoulos, K., Smilios, I., Christou, M., & Tokmakidis, S. (2009). Jumping Ability, Reactive Strength and Anthropometric Characteristics of Elite Junior Women Volleyball Players. Inquiries in Sport & Physical Education, 7(1), 81–89.

Tsavdaroglou, S., Sotiropoulos, K., & Barzouka, K. (2018). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to opposing block organization. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18, 2147–2152. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s5325

Ugrinowitsch, H., Dutra, L. N., Lage, G. M., & Carvalho, M. (2014). Transition I efficiency and victory in volleyball matches. Motriz, 20(1), 42–46. https://doi.org/0.1590/S1980-65742014000100006

Vujmilović, A., & Karalic, T. (2013). Specialization in Volleyball game -Primary and secondary demands from the setting position. Sports Sciences and Health, 3(1), 53–63. https://doi.org/10.7251/SSH1301053V

Zaiontz, C. (2021). Real Statistics Resource Pack. In Real Statistics using Excel. http://www.real-statistics.com/

Zetou, E., Moustakidis, A., Tsigilis, N., & Komninakidou, A. (2007). Does Effectiveness of Skill in Complex I Predict Win in Men’s Olympic Volleyball Games? Journal of Quantitative Analysis in Sports, 3(4), 1–11. https://doi.org/10.2202/1559-0410.1076
Copyright (c) 2022 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού