Τόμ. 1 (2022)

Τεύχος 69

Πίνακας Περιεχομένων

Παιδαγωγικά, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία

Δημήτρης Μαρινάκης, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαμπαλάκης, Νικόλαος Βερναδάκης, Αγγελική Συροπούλου, Μαρία Γιαννούση
PDF
Δημήτρης Μαρινάκης, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαμπαλάκης, Παναγιώτης Καπίδης, Νικόλαος Βερναδάκης, Αγγελική Συροπούλου, Μαρία Μπλαχάβα, Μαρία Γιαννούση
PDF

Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων

Ιωάννης Αχιλλεόπουλος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Εμμανουήλ Ζαχαράκης, Σωτήριος Δρίκος, Ευάγγελος Μπεκρής, Καρολίνα Μπαρζούκα
PDF
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Σωτήριος Δρίκος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος Νούτσος, Καρολίνα Μπαρζούκα
PDF
Γεωργία Σουρή, Ελένη Ζέτου, Νικόλαος Βερναδάκης, Ευάγγελος Μπεμπέτσος
PDF

Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Αναψυχή

Ελένη Φίλιππος Φιλιππίδου
PDF
Παρασκευή Λούντζη, Ουρανία Ματσούκα, Γεώργιος Κώστα, Ευάγγελος Μπεμπέτσος
PDF