Η επίδραση της προπόνησης ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας στη δεξιότητα της μανσέτας πετοσφαιριστριών ηλικίας 13-15 ετών.

Ιωάννης Αχιλλεόπουλος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Εμμανουήλ Ζαχαράκης, Σωτήριος Δρίκος, Ευάγγελος Μπεκρής, Καρολίνα Μπαρζούκα

Περίληψη


Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης ενός προπονητικού προγράμματος ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας στη δυναμική ισορροπία και στη δεξιότητα της μανσέτας αθλητριών πετοσφαίρισης ηλικίας 13–15 ετών. Οι συμμετέχουσες ήταν 18 αθλήτριες που χωρίστηκαν σε μία πειραματική ομάδα (ΠΟ) και μία ελέγχου (ΟΕ). Η ΠΟ επιπλέον της προπόνησης πετοσφαίρισης ακολούθησε ένα προπονητικό πρόγραμμα ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας διάρκειας 8 εβδομάδων (3φορές/εβδομάδα). Η ΟΕ ακολούθησε μόνον το πρόγραμμα πετοσφαίρισης. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμαζόμενων στην ισορροπία αλλά και την επίδοση (Βαθμός Επίτευξης Στόχου: ΒΕΣ) και την τεχνική εκτέλεσης της μανσέτας (Βαθμός Ποιότητας Εκτέλεσης: ΒΠΕ) χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στο δεύτερο παράγοντα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η δυναμική ισορροπία της ΠΟ παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αρχική μέτρηση και την ΟΕ (p<0,05). Στη μανσέτα παρουσιάσθηκε αύξηση του ΒΕΣ και του ΒΠΕ στο σύνολο των δοκιμαζομένων (p<0,05). Ωστόσο, η ΠΟ παρουσίασε αύξηση του ΒΠΕ τόσο σε σχέση με την αρχική μέτρηση και την όσο και με την ΟΕ (p<0,05). Συμπερασματικά φάνηκε ότι ένα στοχευμένο πρόγραμμα προπόνησης ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας μπορεί να επιφέρει βελτίωση της δυναμικής ισορροπίας των νεαρών αθλητριών πετοσφαίρισης ενώ παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της δεξιότητας της μανσέτας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agostini, V., Chiaramello, E., Canavese, L., Bredariol, C., & Knaflitz, M. (2013). Postural sway in volleyball players. Human Movement Science, 32, 445–456. https://doi.org/10.1016/j.humov.2013.01.002

Balter, S. G. T., Stokroos, R. J., Akkermans, E., & Kingma, H. (2004). Habituation to galvanic vestibular stimulation for analysis of postural control abilities in gymnasts. Neuroscience Letters, 366(1), 71–75. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2004.05.015

Barzouka, K., Sotiropoulos, K., & Kioumourtzoglou, E. (2015). The effect of feedback through an expert model observation on performance and learning the pass skill in volleyball and motivation. Journal of Physical Education and Sport, 15(3), 407–416. https://doi.org/10.7752/jpes.2015.03061

Bekris, Ε., Kahrimanis, G., Anagnostakos, K., Gissis, I., Papadopoulos, C., & Sotiropoulos, A. (2012). Proprioception and balance training can improve amateur soccer players’ technical skills. Journal of Physical Education and Sport, 12(1), 81–89. https://doi.org/10.7752/jpes.2012.03047

Bergeles, N., Barzouka, K., & Nikolaidou, M. E. (2009). Performance of male and female setters and attackers on Olympic-level volleyball teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(9), 141–148. https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868470

Borzucka, D., Kręcisz, K., Rektor, Z., & Kuczyński, M. (2020a). Differences in static postural control between top level male volleyball players and non-athletes. Scientific Reports, 10, 1–8. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76390-x

Borzucka, D., Kręcisz, K., Rektor, Z., & Kuczyński, M. (2020b). Postural control in top-level female volleyball players. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 12, 1–6. https://doi.org/10.1186/s13102-020-00213-9

Brumitt, J., Patterson, C., Dudley, R., Sorenson, E., Hill, G., & Peterson, C. (2019). Comparison of lower quarter Y-balance test scores for female collegiate volleyball players based on competition level, position, and starter status. International Journal of Sports Physical Therapy, 14(3), 415–423. https://doi.org/10.26603/ijspt20190415

Chaouachi, A., Othman, A. B., Hammami, R., Drinkwater, E. J., & Behm, D. G. (2014). The combination of plyometric and balance training improves sprint and shuttle run performances more often than plyometric only training with children. In Journal of Strength and Conditioning Research (Vol. 28, Issue 2). https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182987059

Ciapponi, T. M., Mclaughlin, E. J., & Hudson, J. L. (1996). The volleyball approach: an exploration of balance. In O. L. U. S. of K. Thunder Bay (Ed.), 13th International Symposium on Biomechanics in Sports (pp. 282–285).

Claudino, J. G., Cronin, J., Mezêncio, B., McMaster, D. T., McGuigan, M., Tricoli, V., Amadio, A. C., & Serrão, J. C. (2017). The countermovement jump to monitor neuromuscular status: A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(4), 397–402. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.08.011

Forthomme, B., Croisier, J.-L., Ciccarone, G., Crielaard, J.-M., & Cloes, M. (2005). Factors correlated with volleyball spike velocity. The American Journal of Sports Medicine, 33(10), 1513–1519. https://doi.org/10.1177/0363546505274935

Gioftsidou, A., Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A., Godolias, G., & Maganaris, C. N. (2006). The effects of soccer training and timing of balance training on balance ability. European Journal of Applied Physiology, 96(6), 659–664. https://doi.org/10.1007/s00421-005-0123-3

Hain, T. C., Fuller, L., Weil, L., & Kotsias, J. (1999). Effects of T’ai Chi on balance. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 125, 1191–1195. https://doi.org/10.1001/archotol.125.11.1191

Hasegawa, H., Dziados, J., Newton, R. U., Fry, A. C., Kraemer, W. J., & Hakkinen, K. (2002). Periodized training programmes for athletes. In W. J. Kraemer & K. Hakkinen (Eds.), Strength Training for Sport (1st ed., p. 186). Blackwell Science Ltd.

Holm, I., Fosdahl, M. A., Friis, A., Risberg, M. A., Myklebust, G., & Steen, H. (2004). Effect of Neuromuscular Training on Proprioception, Balance, Muscle Strength, and Lower Limb Function in Female Team Handball Players. Clinical Journal of Sport Medicine, 14(2), 88–94. https://doi.org/10.1097/00042752-200403000-00006

Hrysomallis, C. (2011). Balance ability and athletic performance. Sports Medicine, 41(3), 221–232.

Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Krustrup, P., & Aagaard, P. (2011). The effect of recreational soccer training and running on postural balance in untrained men. European Journal of Applied Physiology, 111(3), 521–530. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1669-2

Kachanathu, S., Tyagi, P., Anand, P., Hameed, U., & Algarni, A. (2014). Effect of Core Stabilization Training on Dynamic Balance in Professional Soccer Players. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 24(06), 299–304. https://doi.org/10.1055/s-0034-1382060

Kernolde, W. M., & Carlton, G. L. (1992). Information feedback and the learning of multiple-degree of freedom activities. Journal of Motor Behaviour, 24(2), 187–196.

Kioumourtzoglou, E., Kourtessis, T., Michalopoulou, M., & Derri, V. (1998). Differences in several perceptual abilities between experts and novices in basketball, volleyball and water-polo. Perceptual and Motor Skills, 86(3 PART 1), 899–912. https://doi.org/10.2466/pms.1998.86.3.899

Kluka, D. A., & Dunn, P. J. (1996). Volleyball (3rd ed.). Brown & Benchmark.

Kostopoulos, N., Bekris, E., Apostolidis, N., Kavroulakis, E., & Kostopoulos, P. (2012). The effect of a balance and proprioception training program on amateur basketball players’ passing skills. In Journal of Physical Education and Sport (Vol. 12, Issue 3). https://doi.org/10.7752/jpes.2012.03047

Kuczyński, M., Rektor, Z., & Borzucka, D. (2009). Postural control in quiet stance in the second league male volleyball players. Human Movement, 10(1), 12–15. https://doi.org/10.2478/v10038-008-0025-4

Lidor, R., & Ziv, G. (2010a). Physical and physiological attributes of female volleyball players—a review. J Strength Cond Res, 24(7), 1963–1973.

Lidor, R., & Ziv, G. (2010b). Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players-a review. Pediatric Exercise Science, 22(1), 114–134. https://doi.org/10.1123/pes.22.1.114

Mahmoud, M. H. (2011). Balance Exercises as the Basis for Developing the Level of Physical and Skill Performance in Basketball Young Players. World Journal of Sport Sciences, 4(2), 172–178.

Marquez, W. Q., Masumura, M., & Ae, M. (2011). Spike-landing Motion of Elite Male Volleyball Players during Official Games. International Journal of Sport and Health Science, 9(October 2015), 82–90. https://doi.org/10.5432/ijshs.20100015

Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D. G., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(4), 689–694. https://doi.org/10.1097/00005768-200204000-00020

Paillard, T. (2014). Sport-specific balance develops specific postural skills. Sports Medicine, 44(7), 1019–1020. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0174-x

Paillard, T. (2017). Plasticity of the postural function to sport and/or motor experience. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 129–152. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.11.015

Paillard, T., Montoya, R., & Dupui, P. (2007). Postural adaptations specific to preferred throwing techniques practiced by competition-level judoists. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(2), 241–244. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2006.01.006

Paillard, T., & Noé, F. (2015). Techniques and Methods for Testing the Postural Function in Healthy and Pathological Subjects. BioMed Research International, 891390. https://doi.org/10.1155/2015/891390

Papageorgiou, A., & Spitzley, W. (2002). Handbook of Competitive Volleyball. Meyer & Meyer Sport.

Pau, M., Loi, A., & Pezzotta, M. C. (2012). Does sensorimotor training improve the static balance of young volleyball players? Sports Biomechanics, 11(1), 97–107. https://doi.org/10.1080/14763141.2011.637126

Perrin, P., Schneider, D., Deviterne, D., Perrot, C., & Constantinescu, L. (1998). Training improves the adaptation to changing visual conditions in maintaining human posture control in a test of sinusoidal oscillation of the support. Neuroscience Letters, 245, 155–158. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(98)00208-0

Philippaerts, R. M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Craen, R., Bourgois, J., Vrijens, J., Beunen, G., & Malina, R. M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. Journal of Sports Sciences, 24(3), 221–230. https://doi.org/10.1080/02640410500189371

Reeser, J., & Bahr, R. (2003). Handbook of Sports Medicine and Science-Volleyball-. John Wiley and Sons Ltd.

Şahin, N., Bianco, A., Patti, A., Paoli, A., Palma, A., & Ersöz, G. (2015). Evaluation of knee joint proprioception and balance of young female volleyball players: A pilot study. Journal of Physical Therapy Science, 27(2), 437–440. https://doi.org/10.1589/jpts.27.437

Sekulic, D., Spasic, M., Mirkov, D., Cavar, M., & Sattler, T. (2013). Gender-specific influences of balance, speed, and power on agility performance. J Strength Cond Res, 27(3), 802–811.

Sopa, L. S., & Dan-Alexandru, S. (2015). Testing Agility and Balance in Volleyball Game. UNEFS Bucharest, XI(41), 167.

Sotiropoulos, K., Barzouka, K., Tsavdaroglou, S., & Malousaris, G. (2019). Comparison and assessment of the setting zone choices by elite male and female volleyball setters in relation to the quality of the defence. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 18, 57–68. https://doi.org/10.22190/FUPES190222008S

Zacharakis, E. D., Bourdas, D. ., Kotsifa, M. I., Bekris, E. M., Velentza, E. T., & Kostopoulos, N. I. (2020). Effect of balance and proprioceptive training on balancing and technical skills in 13-14-year-old youth basketball players. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 2487–2500. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.05340

Μπεργελές, Ν. (1993). Βόλλεϋ-Μπωλ. Αυτοέκδοση.




Copyright (c) 2022 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού